UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR ŠKOLE – Marija Milodanović

POMOĆNIK DIREKTORA – Darinka Maksimović

SEKRETAR ŠKOLE – Snežana Čokorilo Vuković

ŠEF RAČUNOVODSTVA – Marijana Nikić

Administrativno-finansijski radnik – Gligor Valerija

STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG – Ljiljana Mokan Bogdanović

PSIHOLOG – Neda Lukić

(tel: 024/541-056)

DNEVNI BORAVAK

Lidija Pap

Slobodanka Petrović

BIBLIOTEKA

Vesna Kolar Perić

Lice za zaštitu podataka o ličnosti DARINKA MAKSIMOVIĆ
(tel: 024 548092, e-mail: maksimovicdarinka@gmail.com)

UČITELJI I NASTAVNICI

Tatjana Pribićević – učiteljica 1a
Tatjana Đurić Đember- učiteljica 1b
Toth Eva – učiteljica 1c
Jasna Radonić- učiteljica 1d
Danica Pavićević- učiteljica 1e
Slađana Margetić- učiteljica 2a
Branislava Vuković/Biljana Vračarić- učiteljica 2b
Eva Torma- učiteljica 2c
Ljubica Dafčik – učiteljica 2d
Natalija Tucakov- učiteljica 3a
Snežana Terzić- učiteljica 3b
Eva Vukov- učiteljica 3c
Vesna Grbić- učiteljica 3d
Romić Gizela- učiteljica 3e
Dragana Kuzman – učiteljica 4a
Sanja Vučković – učiteljica 4b
Valerija Aranjoš – učiteljica 4c
Zorica Stipić – učiteljica 4d

Anita Milkovič- Mađarski JDS
Nalić Sabina – nastavnik Engleskog jezika
Nora Gogolak Benčik- nastavnik Engleskog jezika
Nataša Tonković- nastavnik Engleskog jezika

Čutura Snežana – Srpski jezik, odeljenski starešina 5d
Kosović Dušica – Srpski jezik , odeljenski starešina 7a
Melisa Vilov – Srpski jezik, Srpski kao nematernji, odeljenski starešina 7d
Sandra Zeković – Srpski jezik, Srpski kao nematernji
Horvat Rice Valeria – Mađarski jezik, Građansko vaspitanje, odeljenski starešina 6c
Gogolak Benčik Nora – Engleski jezik, odeljenski starešina 5c
Dijana Popović Gurinović – Engleski jezik, odeljenski starešina 6a
Tomić Vesna – Nemački jezik
Anita Milkovič – Nemački jezik, odeljensk starešina 7c
Dulić Snežana– Matematika
Danijela Radnić- Fizika, Matematika, odeljensk starešina 6b
Jovana Vasiljev- Matematika, odeljensk starešina 5b
Petraš Čila – Matematika, odeljenski starešina 8c
Pataki Edit – Fizika, hemija
Aleksandra Jovičić– Hemija
Barović Danijel – Fizka
Ninkov Radomir – Istorija

Kajdoči Hajnalka – Istorija
Rašović Biljana – Geografija, odeljenski starešina 8b
Vrkić Štraka Andrea – Geografija
Rikić Milica – Biologija
Rita Šoti – Biologija, odeljenski starešina 6d,
Inić Ružica – Muzička kultura
Kovačev Irena– Muzička kultura
Tomić Valentina – Likovna kultura
Buljovčić Olgica – Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 5a
Ivić Marija – Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 8a
Gereg Imre – Tehnika i tehnologija
Peić Dijana – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 8d
Terzija Saša – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Građansko vaspitanje, odeljenski starešina 7b
Cetić Zdravko – Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Arčon Eleonora – Informatika i računarstvo
Peić Blaško – Informatika i računarstvo
Vesna Ivković – Pravoslavni katihizis (veroučitelj)
Gabrić Nevena – Katolički vjeronauk (veroučitelj)
Garajski Ozvald Bernadeta – veroučitelj
Kapista Gabriela – Građansko vaspitanje

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Torbica Milan – ložač – domar – ekonom

Mandić Todor – održavanje higijene

Balčak Margit – održavanje higijene

Dulić Danica – servirka u školskoj kuhinji

Njari Aranka – održavanje higijene

Virag Katalin – održavanje higijene

Marina Karanović – održavanje higijene

Budeša Novka – održavanje higijene