UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR ŠKOLE – Marija Milodanović

POMOĆNIK DIREKTORA – Darinka Maksimović (Lice za zaštitu podataka o ličnosti)

(tel: 024 548092, e-mail: maksimovicdarinka@gmail.com)

SEKRETAR ŠKOLE – Snežana Čokorilo Vuković

ŠEF RAČUNOVODSTVA – Marijana Nikić

Administrativno-finansijski radnik – Gligor Valerija

STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG – Ljiljana Mokan Bogdanović

PSIHOLOG – Neda Lukić

(tel: 024/541-056)

DNEVNI BORAVAK

Lidija Pap

Slobodanka Petrović

Tamara Zemko

BIBLIOTEKA

Vesna Kolar Perić