Torbica Milan – ložač – domar

Molnar Laslo – održavanje higijene

Balčak Margit – održavanje higijene

Dulić Danica – servirka u školskoj kuhinji

Njari Aranka – održavanje higijene

Virag Katalin – održavanje higijene

Marina Karanović – održavanje higijene

Budeša Novka – održavanje higijene