Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима и представља
могућност да деца, поред редовне наставе , буду у школи потпуно бесплатно, још
један део дана, док су им родитељи на послу.
У ОШ „Јован Микић“ , продужени боравак обухвата ученике првог и другог
разреда, на српском и на мађарском наставном језику.
У продуженом боравку су активности усклађене са наставним градивом, као и са
распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у
продужени боравак.
За ученике који желе обезбеђује се ручак , чија је тренутна цена 295 дин по
оброку.
Наставници у продуженом боравку: Лидија Пап и Слободанка Петровић на
српском и Тамара Земко на мађарском наставном језику.

Организација рада :

Радно време сваког наставног дана током школске године:

7 – 13.40 h у првој смени (када ученици имају наставу поподне)

11 – 17 h у другој смени (када ученици имају наставу пре подне)

Свакодневне активности у продуженом боравку:

1. САМОСТАЛНИ РАД – ЧАСОВИ УЧЕЊА:

 • Израда и провера домаћих задатака (пружање стручне помоћи приликом израде домаћих задатака)
 • Продубљивање градива
 • Утврђивање и увежбавање актуелних наставних предмета градива
 • Индивидуални рад са ученицима

2. СЛОБОДНО ВРЕМЕ:

 • Игре у учионици (елементарне, друштвене, музичке…), фискултурној сали и на отвореном простору – школским теренима
 • Гледање дечијих образовних емисија, играних и цртаних филмова, пројекције
 • Читање разних текстова, рецитовање, драматизација, квизови
 • Слушање музике , певање и играње
 • Боравак и игра на свежем ваздуху, спортске активности

3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ:

 • Радионице: креативне, еколошке, музичке , ликовне радионице (бојење, сликање, цртање, вајање)
 • Обликовање и израда предмета од папира, рециклажног и другог материјала
 • Уређивање простора у ком бораве

4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ПРАЗНИКА

Срдачно вас очекујемо!

Napközi

Munkaido:

7 – 13.40 h ( ha a tanulók délutánosok)

11- 17 h ( ha a tanulók délelottösök)

Mindennapos tevékenységeink:

 • Házi feladat elkészítése
 • Az aktuális tananyag begyakorlása (matematika, anyanyelv, környezetismeret, természet és
  társadalom, angol nyelv, zenekultúra)
 • Segítségnyújtás a tanulásban az azt igényloknek
 • Individuális munka (személyre szabott segítség)
 • Szabadaktivitás: kreatív muhelymunka, munka kollázspapírral, gyurmával, vízfestékkel, temperával,
  faszínessel, filctollal, tárgyak készítése különféle anyagokból (kézimunka), origami, rajzok és tárgyak
  készítése ünnepnapok kapcsán
 • Szabad levegon való tartózkodás, különféle sporttevékenységek
  Napközinkben a tevékenységek két nyelven folynak (magyar és szerb nyelven) és ingyenesek.
 • A napközi minden munkanapon nyitva tart. Lehetoség van ebéd rendelésére is (295 dinár/adag).

Szeretettel várunk mindenkit!