ZAPOSLENI U ŠKOLI

 

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR ŠKOLE 

 

Milodanović  Marija

 

 

 

 

SEKRETAR ŠKOLE

 

Pađen Olgica

 

 

 

ŠEF RAČUNOVODSTVA  

 

Šafer Edit

 

 

 

Administrativno-finansijski radnik

 

Gligor Valeria

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG

 

Mokan Bogdanović  Ljiljana

 

 

 

PSIHOLOG

 

Lukić Neda 

 

Budanović Leonora

 

 

 

 

DNEVNI BORAVAK

Slađana Margetić
Gubena Erika

 

 

 

 BIBLIOTEKA

 

 Vesna Kolar Perić

 

  

 

 

UČITELJI I NASTAVNICI  
Pap Lidija- učiteljica 1a
Torma Eva- učiteljica 1b
Tucakov Natalija - učiteljica 2a
Terzić Snežana - učiteljica 2b
Agardi Hajnalka   - učiteljica 2c
Kučera Suzana- učiteljica 2d
Đurić Đember Tatjana - učiteljica 3a
Vučković Sanja - učiteljica 3b
Aranjoš Valerija - učiteljica 3c
Veljović Dragana - učiteljica 4a
Pribičević Tatjana - učiteljica 4b
Tot Eva - učiteljica 4c
Rujević Slavica - Srpski jezik kao nematernji
Silađi Ildika - Mađarski JDS
Nalić Sabina - nastavnik Engleskog jezika
Magdika Dora- nastavnik Engleskog jezika
Čutura Snežana – Srpski jezik, odeljenski starešina 8a
Kosović Dušica – Srpski jezik, Srpski kao nematernji , odeljenski starešina 6a
Mešter Sandra –  Srpski jezik, Srpski kao nematernji
Horvat Rice Valeria – Mađarski jezik, odeljenski starešina 5c
Magdika Dora – Engleski jezik, odeljenski starešina 6c
Gurinović Popović Dijana – Engleski jezik
Tomić Vesna – Nemački jezik
Boršoš Adrien – Nemački jezik
Vasiljević Igor – Matematika, odeljenski starešina 8b
Svorcan Daria - Matematika, Informatika i računarstvo, odeljenski starešina 5b
Petraš Čila – Matematika, odeljenski starešina 7c
Mijatov Tanja – Fizika
Barović Daniel – Fizika,Informatika i računarstvo odeljenski starešina 5a
Jambor Juliana - Fizika
Kocić Dijana – Hemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perna Jacinta – Hemija
Ninkov Radomir – Istorija
Kajdoči Hajnalka – Istorija
Plankoš Nikola – GeografijaI
Štraka Andrea – Geografija, odeljenski starešina 8e
Pavlović Biljana – Biologija
Šoti Rita – Biologija, Građansko vaspitanje , odeljenski starešina 6b
Inić Ružica – Muzička kultura
Mrđanov Anita – Muzička kultura
Tomić Valentina – Likovna kultura, Crtanje, vajanje, slikanje
Buljovčić Olgica – Tehničko i informatičko obrazovanje, Tehnika i tehnologija
Ivić Marija – Tehničko i informatičko obrazovanje, Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 7d
Gereg Imre – Tehničko i informatičko obrazovanje, Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 8c
Peić Dijana – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 7a
Terzija Saša – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 7b
Cetić Zdravko – Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Tot Karakaš Tatjana – Građansko vaspitanje
Jovišević Mihajlo - Pravoslavni katihizis (veroučitelj)
Gabrić Nevena - Katolički vjeronauk (veroučitelj)
Garajski Ozvald Bernadet - veroučitelj
Kapista Gabriela - Građansko vaspitanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

 

Torbica Milan

 

Mandić Todor

 

Lazar Elvira

 

Dulić Danica

 

Njari Aranka

 

Virag Katalin

 

Prlja Mirjana

 

Budeša Novka

 

Lolevski Biserka