Predhodne generacije učenika

Agárdi Hajnalka
Aranjoš Valerija
Dafčik Ljubica
Danilović Ćora Radmila
Đurić Đember Tatjana
Kočić Svetlana
Margetić Slađana
Pap Lidija
Pribićević Tatjana
Radonić Jasna
Romić Gizela
Stipić Zorica
Terzić Snežana
Terzija Saša
Torma Eva
Tóth Éva
Tucakov Natalija
Veljović Dragana
Vučković Sanja
Vuković Branislava