NAŠI PLAŽNI PEŠKIRI

Ovogodišnji rad sekcije završavamo osmišljavanjem naših plažnih peškira. Peškiri su kreativni i maštoviti, pokazuju puno ljubavi prema radu i sekciji. Hvala "Mladi bibliotekari"!