DRUGARI IZ PU "DAMBO" I NAŠA SOVA HU

Drugari iz PU"Dambo" družili su se danas sa školskom bibliotekarkom. Učili su o sovama,čitali i dramski predstavili priču o maloj sovi Hu,zatim su je i kreativno predstavili. Na samom kraju radionice usledilo je samostalno biranje knjiga,koje je malene drugare veoma obradovalo.