KAKO NASMEJATI BAKE I DEKE?

Kako najlepše dočekati i nasmejati bake i deke? Odgovor znaju "Mlade bibliotekarke" koje su im tim povodom sa školskim bibliotekarom uvežbavale dramski tekst.