RADOM I TRUDOM DO CILJA

Na svakoj sekciji "Mladi bibliotekari" vredno rade i trude se da dostignu svoj cilj. Kroz rad,zabavu i druženje sa sigurnošću stižemo do našeg zajedničkog cilja!