vesti

 


Распореди наставе за основну школу од 23-27.3.2020.

Detaljnije
Kako se učenik registruje na EDMODO?
Kako se učenik registruje na EDMODO?

 

Na Google se ukuca Edmodo i klikne se u gornjem desnom uglu na SIGN UP I’m a student.

Posle toga se popune podaci. Bitno je upisati kod koji se dobije od nastavnika. Za nemački jezik u 6d je fra8y4. E-mail nije potrebno upisati kod učenika. Obratite pažnju da korisničko ime kucate bez razmaka.Obavezno negde zapišite korisničko ime i šifru kako bi se kod ponovne prijave mogli ulogovati.

Sledeći korak je da se upiše roditeljski mejl (NIJE OBAVEZAN) ili da se pritisne SKIP i preskoči. Time je prijava završena i može se pritiskom na tri tačkice kod naziva grupe na levoj strani ekrana pridružiti nekoj novoj grupi za ostale predmete. Bitno je samo da nastavnici pošalju kod razredniku, koji ga prosleđuju učenicima.

Kod svake sledeće prijave ide se na EDMODO LOG IN i potrebno je samo upisati korisničko ime i šifru.

 

 

 

 

 

Vest napisao-la - Vesna Tomić - 17.03.2020.
Detaljnije

Na osnovu odluke o uvođenju vanrednog stanja u Srbiji nastava u Osnovnoj školi "Jovan Mikić" se obustavlja od ponedeljka,16. marta 2020. godine. U toku su pripreme za realizaciju obrazovno-vaspitnog rada daljinskim učenjem.

Molimo učenike da budu u kontaktu sa odeljenjskim starešinama kako bismo ostvarili uslove za započinjanje procesa učenja na daljinu.

Učenike i roditelje pozivamo da redovno prate sajt škole i elektronsku poštu koja je prijavljena prilikom otvaranja naloga za ES dnevnik jer će to biti izvori informacija u narednom periodu.

Raspored odvijanja nastave možete progledati OVDE

RTS 3: Programska šema - utorak, 17. mart 2020

08:00  Srpski jezik I razred: Vuk i azbuka
08:35  Matemtika I razred: Brojevi prve i druge desetice

09:10 Srpski jezik II razred: Čitamo zajedno
09:45 Matematika II razred: Brojevi prve stotine

10:20 Srpski jezik III razred: Pišemo pravilno, 1. deo
10:55 Matematika III razred: Brojevi do 1000

11:30 Srpski jezik IV razred: Dnevnik čitanja
12:05 Matematika IV razred: Skup prirodnih brojeva

12:40 Srpski jezik V razred: Vrste reči
13:15 Matematika V razred: Sabiranje i oduzimanje razlomaka i decimalnih brojeva

13:50 Srpski jezik VI razred: Glasovi
14:25 Matematika VI razred: Četvorougao

15:00 Srpski jezik VII razred: Služba reči , 1. deo
15:35 Matematika VII razred: Polinomi, sabiranje polinoma

16:10 Srpski jezik VIII razred: Glagoli
16:45 Matematika VIII razred: Sistemi linearanih jednačina
17:20 Fizika VIII razred: Električna struja

18:00 Srpski jezik I razred: Vuk i azbuka, r.
18:35 Matemtika I razred: Brojevi prve i druge desetice, r.

19:10 Srpski jezik II razred: Čitamo zajedno, r.
19:45 Matematika II razred: Brojevi prve stotine,r

Subotica 16.3.2020.                                                                Direktor škole
Marija Milodanović

Vest napisao-la - adminolgica - 16.03.2020.
Detaljnije
RASPORED EMITOVANJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA - Rasporedi nastave za osnovnu školu
RASPORED EMITOVANJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA - Rasporedi nastave za osnovnu školu

Vlada Republike Srbije donela je odluku da se, usled trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno obustavi nastavni rad u svim osnovnim i srednjim školama.

Privremeno obustavljanje nastave u školama ne znači i obustavljanje obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima.

U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehniloškog razvoja pripremljen je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima. Ovaj plan uvažava veliki broj različitih programa nastave i učenja u svim razredima osnovne i srednje škole, te ima fokus na organizovanom učenju na daljinu koje doprinosi realizaciji programskih sadržaja opšteobrazovnih predmeta i stručnih predmetima sa najvećim fondom časova. Ministarstvo predviđa i podržava realizaciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti kroz različite kanale i oblike komunikacije:

* emitovanjem posebno pripremljenih i adaptiranih obrazovnih sadržaja za učenike osnovnih škola na trećem programu RTS-a;
*uspostavljanjem repozitorijuma obrazovnih video-sadržaja za učenike srednjih škola na platformi RTS Planeta;
* uspostavljanjem nacionalne platformi za onlajn učenje Moja škola;
* stavljanjem na raspolaganje seta alata za onlajn komunikaciju učenika i nastavnika;
* stvaranjem uslova za digitalnu solidarnost – deljenje autorskih nastavnih materijala među praktičarima.

Ovo web-mesto ustanovljeno je sa namerom da pruži podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima i doprinese prevazilaženju trenutne krizne situacije. Ovde vas očekuju pravovremene informacije o rasporedu emitovanja obrazovnih sadržaja i drugim relevantnim inicijativama koje doprinose ostvarivanju predviđenih ishoda nastave i učenja

Rasporedi nastave za osnovnu školu 

Vest napisao-la - adminolgica - izvor www.rasporednastave.gov.rs - 16.03.2020.
Detaljnije

Obaveštenje za roditelje - nastava na daljinu

Detaljnije

Poštovani roditelji!


S obzirom da je proglašeno vanredno stanje, od sutra deca ne dolaze u školu. Čekamo zvanične instrukcije MPNTR o daljem postupanju. Razredne starešine će vas obaveštavati o svemu što nam predstoji i načinu organizovanja nastave.
Poštujmo pravila i čuvajmo našu decu!

 

Subotica, 15.3.2020.


Direktorica škole "Jovan Mikić"

Marija Milodanović

Tisztelt Szülők!

Mivel országunkban rendkívüli állapotot hirdettek, holnaptól (március 16-tól) a tanulók nem jönnek iskolába. Várjuk az Oktatási Minisztérium további eligazítását. Az osztályfőnökök idejében értesítik Önöket mindenről, a tanítás megszervezésének módjáról, és egyéb szervezési kérdésekről.

Tartsuk tiszteletben az előírásokat, vigyázzunk gyerekeinkre!

Szabadka, 2020. 3. 15.

                                                         A Jovan Mikić iskola igazgatónője:

                                                            Marija Milodanović

Vest napisao-la - adminolgica - 15.03.2020.
Detaljnije
Rezultati okružnog takmičenja iz fizike
Rezultati okružnog takmičenja iz fizike

Konačne rezultate takmičenje možete preuzeti OVDE

Vest napisao-la - adminolgica - 14.03.2020.
Detaljnije

НАЛОГ МЕРА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ:

 На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр.610-00-259/2020-01 од 10.3.2020. године, а у складу са здравственим препорукама које установе треба да примењују, директор ОШ „Јован Микић“ Марија Милодановић прописује налог мера наставном особљу:

-У свакој учионици, тоалетима и др.просторијама које користе ученици мора бити течни сапун за прање руку. Наставници и дежурни наставници проверавају да ли има средства, а о постојећем брину да се не уништава или баца од стране ученика!
-Уколико треба течни сапун обраћају се спремачици која чисти и дезинфикује учионицу или у секретаријату школе!
-Подстицати ученике на редовно прање руку, а личним примером их мотивисати!
-Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама!
-Проветравати учионице!
-Не размењивати храну и не користити исте чаше и флаше!
-Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпу за смеће!
-Редовно празнити корпе за отпатке користећи рукавице!
-Планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и хепосредног окружења, али и комуникацији која подложна паници и ширењу непроверених информација!
-Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења!
-Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора!
-Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе!
-У оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања!

Дописом се нарочито указује да су наведене препоруке у функцији превенције ширења евентуалне инфекције, а које би образовно-васпитне установе и иначе требало да примењују. Напомињу да ученике и родитеље треба заштитити од непожељне панике.

Суботица, 11.3.2020.                     Директор ОШ „Јован Микић“
                                                        Марија Милодановић

 

NALOG MERA DIREKTORA ŠKOLE:

Na osnovu dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br.610-00-259/2020-01 od 10.3.2020. godine, a u skladu sa zdravstvenim preporukama koje ustanove treba da primenjuju, direktor OŠ „Jovan Mikić“ Marija Milodanović propisuje nalog mera nastavnom osoblju:

 -U svakoj učionici, toaletima i dr.prostorijama koje koriste učenici mora biti tečni sapun za pranje ruku. Nastavnici i dežurni nastavnici proveravaju da li ima sredstva, a o postojećem brinu da se ne uništava ili baca od strane učenika!
-Ukoliko treba tečni sapun obraćaju se spremačici koja čisti i dezinfikuje učionicu ili u sekretarijatu škole!
-Podsticati učenike na redovno pranje ruku, a ličnim primerom ih motivisati!
-Preporučiti učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama!
-Provetravati učionice!
-Ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flaše!
-Upotrebljene papirne maramice i ubruse redovno odlagati u korpu za smeće!
-Redovno prazniti korpe za otpatke koristeći rukavice!
-Planirati časove odeljenskog starešine u svim razredima posvećene održavanju lične higijene i heposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja podložna panici i širenju neproverenih informacija!
-Preporučiti roditeljima i učenicima da se odlože proslave i druženja!
-Planirati aktivnosti učeničkog parlamenta koje će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora!
-Postaviti preporuke o preventivnim aktivnostima na sajt škole!
-U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planirati, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme odnosno upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanja!

Dopisom se naročito ukazuje da su navedene preporuke u funkciji prevencije širenja eventualne infekcije, a koje bi obrazovno-vaspitne ustanove i inače trebalo da primenjuju. Napominju da učenike i roditelje treba zaštititi od nepoželjne panike.

Subotica, 11.3.2020. godine          Direktor OŠ „Jovan Mikić"
                                                        Marija Milodanović

 

IGAZGATÓI RENDELET

Az Oktatásügyi, Tudományos és Technológiai Fejlesztésügyi Minisztérium 610-00-259/2020-01sz. rendelete alapján a Jovan Mikić Általános Iskola igazgatója, Marija Milodanović elrendeli az iskola kisegítő személyzetének:

  1. -Az iskola épületének és udvarának fokozott karbantartását:
  2. a tantermek szellőztetését, a helyiségek és az udvar takarítását, a szemétkosarak gyakori (minden óra és nagyszünet utáni) kiürítését kesztyű használatával.
  3. -A padlók, falak és asztalok lemosását az iskola raktárában lévő elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű fertőtlenítőszer felhasználásával.
  4. -Fertőtleníteni a napközi és az ebédlő felszerelését: tányérokat, evőeszközöket, poharakat, stb. Ügyelni arra, hogy a felnőttek és a gyerekek is kötelezően mossanak kezet az uzsonna átvétele előtt.  TILOS A KONYHÁBAN TARTÓZKODNI MINDENKINEK, KIVÉVE AZ OTT DOLGOZÓ KONYHAI SZEMÉLYNEK.
  5. -Figyelni a gyakori kézmosásra, és emlékeztetni erre másokat is.
  6. -Emlékeztetni a felnőtteket és a gyerekeket is arra, hogy minél kevesebbszer érintsék a szájukat, orrukat és szemüket.
  7. -Ügyeljenek arra, hogy ne használjanak közös poharat, palackot ivásra.

 

 Szabadka, 2020. 3. 11.                      Marija Milodanović, igazgató

Detaljnije
 "Otvorena vrata" za buduće prvake
"Otvorena vrata" za buduće prvake

Dana 6.3.2020. tradicionalno smo otvorili vrata za buduće đake prvake.
Bili su naši gosti. Upoznali su zaposlene u našoj školi a posebno svoje buduće učiteljice. Lepo su se družili i učestvovali u različitim radionicama pod nazivom "Mami na dar".

Prošetali su kroz školu i videli sve ono što ih očekuje od 1. septembra.

Naši budući prvaci nisu krili oduševljenje i radost zbog svega onog lepog što su doživeli i osetili tog dana.

Čekamo ih da dođu sa osmehom u naše klupe!

Vest napisao-la - Vesna K. Perić - 09.03.2020.
Detaljnije
Rezultati Okružnog takmičenja iz MATEMATIKE
Rezultati Okružnog takmičenja iz MATEMATIKE

Takmičenje je održano 7.03.2020. u OŠ „ Kizur Ištvan“ u Subotici

Jovana Medić     VI razred - 1. mesto
Danilo Starčević  VIII razred- 2. mesto
Dobo Armin VII razred- 3. mesto
Hen Bertold IV razred- 3. mesto

 Pohvale:

IV razred: Mateo Vajda
V razred: Andrej Janjić, Žarko Čubrilo
VI razred: Nađa Vlačić, Ilija Brajić, Marija Dragičević
VII razred: Petras Boglarka, Ana Bulović

 Čestitke učenicima :-)

 

Vest napisao-la - adminolgica - 09.03.2020.
Detaljnije