vesti

 

ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBA ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA
ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBA ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA

TÁJÉKOZTATÓ TANULÓKNAK, SZÜLŐKNEK, ILLETVE A TANULÓK  TÖRVÉNYES KÉPVISELŐINEK

 - Záróvizsgát minden nyolcadikos tanuló köteles tenni.

- A záróvizsga három napos – első nap magyar nyelvből, második nap matematikából vizsgáznak, harmadik nap pedig a kombinált tesztet írják.

- A vizsga kezdete előtt a tanulók kötelesek az osztályfőnökükkel együtt ellenőrizni az adatbázisba bevezetett személyi adataikat és tanulmányi előmenetelüket.

 Próba záróvizsga

 -  A tanulók  2020. június 1-jén találkoznak az iskolában az osztályfőnökükkel(9 fős csoportokban), abban az időpontban, melyről az osztályfőnök előzőleg tájékoztatta őket.

-  Ezen a napon a tanulóknak magukkal kell hozniuk a diákkönyvüket, melyben az osztályfőnök ellenőrzi az adatokat, és hitelesíti a benne lévő fényképet.

- A tanulóknak az osztályfőnök kiosztja az azonosító matricákat a tanuló azonosító számával és QR kódjával. A matricát tartalmazó űrlap két részből áll: a tanulói példányból és az iskolai példányból. Mindkét példányon – a tanuló és az iskola adatait tartalmazó rubrika mellett  –  öt-öt matrica található.

- A tanuló a saját példányáról egy matricát beragaszt a diákkönyvébe, arra az oldalra, ahol a fényképe található.

 - Az osztályfőnök kiosztja a tanulóknak a próba záróvizsga tesztjeit magyar nyelvből és a kombinált tantárgyakból. Ezeket otthon töltik ki.

- A tesztek első és utolsó oldalán található egy azonosító nyomtatvány (kétrészes borító): tanulói példány és iskolai példány. A tanuló mindkét teszten, a nyomtatvány mindkét oldalára beírja a szükséges adatokat.

- Mindhárom teszt (magyar, matematika, kombinált) borítóján található egy megjelölt hely a kódnak, ide ragaszt a tanuló egy-egy azonosító matricát az iskolai példányról.

- A megmaradt matricákat a diákkönyvvel együtt a tanuló átadja az osztályfőnöknek.

- A diákkönyveket az osztályfőnök őrzi.

- 2020. június 2-án az osztályfőnök névsorolvasáskor minden tanulónak átadja a diákkönyvet és az azonosító matricák tanulói példányát

- A matematika tesz megkezdése előtt a tanuló az otthon kitöltött magyar és kombinált tesztet átadja az osztályfőnökének a vizsgaterembe való belépéskor.

Megjegyzés: a matematika vizsga befejeztével az osztályfőnök mindkét teszt borítójának tanulói részét visszaadja a tanulónak.

 - A matematika próbatesztet a tanulók 2020. június 2-án, 8 órakor kezdik írni.

- A tanulók 7 óra 15 perckor érkeznek az iskolába.

 - A tanulók az iskola épülete előtt a kijelölt helyeken gyülekeznek.

- A matematika tesztre a tanulók  csak a szükséges eszközöket vihetik be (vonalzó, háromszög, körző, grafitceruza, törlőgumi). Az iskola minden tanulónak két-két kék golyóstollat biztosít.

- Szükség esetén egy palack vizet vagy üdítőt is bevihetnek.

- A tanulókat az egységesített, cirill azbuka szerint elkészített névsor szerint helyezik el a tantermekben.

-  Az ügyeletes tanárok a tantermekben kiosztják a teszteket, és utasításokat adnak a borítólap, az azonosítólap kitöltésére és a matrica felragasztására.

 - Az ügyeletes tanár ismerteti a tesztírás szabályait.

 - A tanulók átolvassák a teszten található útmutató.

- A tesztírás ideje 120 perc.

 - A munka befejezése után a tanuló a tesztet átadja az ügyeletes tanárnak; a tanár leveszi róla a borítót – az azanosító lapot, a tanulói példányt aláírja, és a tanulónak adja, az aláírt és matricával ellátott iskolai példányt átadja az igazgatónak.

- A tanulónak és a szülőnek (vagy a gyermek más törvényes képviselőjének) joga van megtekinteni a kijavított próbatesztet, amit elektronikus úton tehet meg, a http://probni.zios.mpn.gov.rs oldalon, a saját felhasználónevével és jelszavával. A felhasználónév a tanuló azonosítószáma, a jelszó a teszt borítójának tanulói példányán található.

A záróvizsga 

 - A vizsga kezdete előtt a tanulók kötelesek az osztályfőnökükkel együtt ellenőrizni az adatbázisba bevezetett személyi adataikat és tanulmányi előmenetelüket.

- A vizsga három napos, minhárom napon  9.00 órakor kezdődik, és 120 percig tart.

- A tanulók kötelesek 8.15-kor megjelenni az iskolában  .

- Az iskola minden tanulónak két-két kék golyóstollat biztosít.

- A tanulónak mindhárom napon magával kell hoznia a diákkönyvét a hitelesített fényképpel és a beragasztott azonosító matricával.

- Az anyanyelvi és a kombinált vizsgára atanulóknak hozniuk kell grafittceruzát és törlőgumit.

 - A matematika tesztre a tanulók hoznak vonalzót, háromszöget, körzőt, grafitceruzát, törlőgumit.

- Ivóvizet vagy üdítőt bevihetnek a vizsgaterembe.

- A tantermekben való elhelyezés és a teljes procedúra ugyanúgy zajlik, mint a matematika próba-vizsgán.

 Általános megjegyzések

 - Javasolt, hogy a megoldásokat előbb ceruzával írják (de ez nem kötelező), és csak a végén írják át a megoldásokat golyóstollal. Ez nagyon lényeges, mert a ceruzával hagyott válaszokat nem ismerik el, mint ahogy azokat sem, amik golyóstollal vannak ugyan írva, de át vannak javítva. Mivel a teszteket szkennelik, a törölhető golyóstollak tintája pedig eltűnik nagyobb hőfokon, ezért ezek használata nem engedélyezett. Csak azzal írhatnak, amit az iskolában kapnak.

- A záróvizsgán tilos a mobiltelefonok, digitronok, jegyzetek, cédulák, stb. használata. Kizárólag a fentebb felsorolt dolgokat vihetik be a tanulók a vizsgaterembe. A táskákat, kikapcsolt mobilokat, egyéb holmikat a tanulók az erre kijelölt helyen hagyhatják.

- A vizsga idején tilos a beszélgetés, mások zavarása bármi módon, tilos a válaszok átírása másoktól. Aki ezeket az előírásokat nem tartja iszteletben, azt eltávolítják a teremből, és nulla pontot kap a tesztjére.

- A vizsgáról eltávolított tanuló a következő vizsgaidőszakban megírhatja a tesztet.

 - A tanulók nem hagyhatják el a termet 9.45 előtt, valamint 10.45 és 11.00 óra között (vagyis az első 45 percben és az utolsó negyedórában).

- A tanuló kézfelemeléssel jelzi az ügyeletes tanárnak, hogy bevégezte a munkát, átadja neki a tesztjét, majd maximális csendben elhagyja a termet.

- Az első, ideiglenes eredmények megjelentetése után a tanulónak és a szülőnek joga van megtekinteni a tesztet, és fellebbezni, ha úgy érzi, nem kapta meg a megérdemelt pontot.

- Az előírások értelmében (Правилник о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању „Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) a záróvizsgán a tanuló összesen 40 pontot szerezhet: 13 pontot magyar nyelvből, további 13 pontot matematikából és 14 pontot a kombinált teszten.

- Mindhárom teszt 20 feladatból áll, tehát a maximálisan 20 pont szerezhető egy-egy teszten, ezeket szorozzák bizonyos koeficienssel (a magyart és a matematikát 0,65-nel, a kombinált teszt eredményét 0,7-tel), hogy az íratkozási pontszámot megkapják. Amikor a tanuló és szülő megtekinti a vizsga eredményét, kétféle pontot fog látni: a teszt eredményét, és az ebből kiszámolt pontot.

-  Középiskolába való íratkozásnál a záróvizsgán szerzett pontok mellett a tanulmányi átlagot is tekintetbe veszik, méghozzá a 6., 7. és 8.osztályt.

 -  Az összpontszámot tehát így számolják ki:

 - (VI. osztály átlaga + VII. osztály átlaga + VIII. osztály átlaga) x 4 + 0,65 x magyar teszt pontjai + 0,65 x matmatika pontok  + 0,7 x kombinált teszt pontjai

További tanácsok

- Kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanuló ne jöjjön el a vizsgára reggeli nélkül.

- Ellenőrizzék, náluk van-e a diákkönyv és a szükséges felszerelés.

Detaljnije
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA  za učenike osmog razreda
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA za učenike osmog razreda

Dragi osmaci, od početka školske godine započeli smo predavanja na temu profesionalne orijentacije, završnog ispita i upsa u srednje škole. Vanredna stuacija nas je sprečila da to realizujemo u učionicama i na časovima, ali nećete ostati uskraćeni za bitne informacije. Na sajtu škole i Edmodo platformi će biti postavljane bitne informacije.

Za sve što vas interesuje po pitanju završnog ispita i srednjih škola, možete se obratiti svojim odeljenskim starešinama, školskom pedagogu, i naravno svim ostalim nastavnicima. Stojimo vam na raspolaganju

Ovom prilikom ćemo ovde postaviti linkove srednjih škola, u našem neposrednom okruženju.

Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica

Politehnička škola Subotica

Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica

Hemijsko-tehnološka škola Subotica

Ekonomska srednja škola "Bosa Milićević" Subotica

Srednja medicinska škola Subotica

Gimnazija za talentovane učenike "Deže Kostolanji" Subotica

Muzička škola Subotica

Poljorivredna škola Bačka Topola

Detaljnije

Rasporedi nastave za osnovnu školu 

25.maj – 29.maj 2020.

I razredi

II razredi

III razredi

IV razredi

V razredi

VI razredi

VII razredi

VIII razredi

  

RTS 2: Programska šema  
Petak, 29. maj 2020.
 
08:00 Srpski jezik za prvi razred
08:35 Matematika za prvi razred
09:00 Fizičko vaspitanje
09:10 Muzička kultura za prvi razred
 
 
09:45 Srpski jezik za drugi razred
10:20 Matematika za drugi razred
10:45 Fizičko vaspitanje
10:55 Muzička kultura za drugi razred
 
 
11:30 Srpski jezik za treći razred
12:05 Muzička kultura za treći razred
12:35 Fizičko vaspitanje
12:45 Matematika za treći razred
 
13:20 Srpski jezik za četvrti razred
13:50 Muzička kultura za četvrti razred
14:09 Fizičko vaspitanje
14:19 Matematika za četvrti razred
 
RTS 3: Programska šema  
Petak, 29. maj 2020.
 
08:00 Srpski jezik za V razred osnovne škole
08:35 Matematika za V razred osnovne škole
09:10 Informatika i računarstvo za V razred osnovne škole

09:45 Srpski jezik za VI razred osnovne škole
10:20 Matematika za VI razred osnovne škole
10:55 Informatika i računarstvo za VI razred osnovne škole

11:30 Srpski jezik za VII razred osnovne škole
12:05 Matematika za VII razred osnovne škole
12:40 Informatika i računarstvo za VII razred osnovne škole

13:15 Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
13:50 Matematika za VIII razred osnovne škole
14:25 Geografija za VIII razred osnovne škole
15:00 Hemija za VIII razred osnovne škole

 

Detaljnije

Instrukcije za OŠ koje će imati celodnevni boravak u periodu normalizacije uslova /pdf/

Detaljnije
SELFIE – otkrijte digitalnipotencijal svoje škole
SELFIE – otkrijte digitalnipotencijal svoje škole

Naša škola je uzela učešće u SELFI istraživanju – samovrednovanje i procenu elektronske zrelosti ustanova.

"Selfi” predstavlja oslonac školama da efikasno i efektno integrišu digitalne tehnologije u školsku praksu. Nastao na osnovu opsežnih konsultacija sa preko 200 stručnjaka iz oblasti obrazovne tehnologije i preko 5000 zaposlenih i učenika u evropskim zemljama, a bazira se na Evropskom okviru digitalno kompetentne obrazovne ustanove.

Republika Srbija je jedna od 14 zemalja koje učestvuju u ovom istraživanju.

Pitanja se odnose na 6 oblasti:
–  rukovođenje
–  Infrastruktura i oprema
–  kontinuirani profesionalni razvoj
–  nastava i učenje
–  vrednovanje
–  digitalna kompetancija učenika

 

 

Detaljnije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara - interaktivnih tabli sa projektorom /download pdf/

Vest napisao-la - adminolgica - 12.05.2020.
Detaljnije

ODLUKA o organizovanju radnog vremena u OŠ "Jovan Mikić", Subotica tokom trajanja vanrednog stanja /pdf/

PRAVILNIK o organizaciji rada OŠ "Jovan Mikić", Subotica tokom trajanja vanrednog stanja zbog zarazne bolesti COVID-19 ("korona virus") i postupanja zaposlenih i radno angažovanih lica  /pdf/

Detaljnije
ON-LINE OBELEŽEN DAN PLANETE ZEMLJE
ON-LINE OBELEŽEN DAN PLANETE ZEMLJE

Dan planete Zemlje (eng. Earth Day) obeležava se 22. aprila u više od 150 zemalja širom sveta. Namera je da ljude širom sveta podseti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, kao i da se stanovništvu ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.

Svake godine deca,učitelji i nastavnici učestvuju u izradi radova,crteža,sastava koji ulepšavanju naš atrijum kao i panoe naše škole. Ove godine je Dan palnete Zemlje obeležen na malo drugačiji način. Tačnije, on-line edukovanjem učenika o postanku ovoga dana kao i o njegovom značaju.

U galeriji ove vesti možete pogledati fotografije u kojima se vidi naš rad prethodnih godina. Ovogodišnje radove su izradili članovi bibliotekarske sekcije u vidu crteža,plakata i slika na platnu.

Vest napisao-la - Vesna K. Perić - 23.04.2020.
Detaljnije

ПРЕДМЕТ: Термини за решавање теста из математике и комбинованог теста у оквиру пробног завршног испита (23. и 24. април 2020. године)


Поштована/-и,


Данас су ученици осмог разреда имали прилику да процене своје знање из српског/матерњег језика. Према првим повратним информацијама у једном краћем периоду дошло је до преоптерећења система, што је код одређеног броја ученика довело до непријатности. Брзом реакцијом компаније Комтрејд и Канцеларије за информационе технологије активирани су додатни ресурси, чиме су отклоњена успорења у раду система.

Имајући у виду наведене околности донета је одлука да се термин за решавање теста данас 22.04.2020. продужи до 21.30 часова, што ће бити и у наредна два дана.

Да бисмо омогућили равномерно оптерећење система сугеришемо следећу организацију тестирања у односу на период у коме ће ученици приступати платформи:

- у термину од 8 до 12 часова тестове треба да решавају ученици са територије АП Војводине
- у термину од 12 до 16 часова тестове треба да решавају ученици са територије Града Београда
- у термину од 16 до 21,30 часова тестове треба да решавају сви остали ученици (ван територије АП Војводина и ван територије Града Београда)


Потребно је да ученицима осмог разреда доставите информацију о предложеним терминима за приступ платформи за онлајн теститање током наредна два дана.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Detaljnije

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

  • На основу упутства Министарства  просвете, науке и технолошког развоја

 Онлајн тестирање за ученике 8. разреда
– први пробни завршни испит

 Поштовани, ученици и родитељи,
Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

 Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намеравамо да интензивирамо активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит. С тим у вези, донели смо одлуку да спроведемо онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

 Ученици у складу са техничким условима којима располажу, укључују се у ово тестирање, како би добили правовремену објективну повратну информацију о свом постигнућу, која треба да им послужи као смерница за даље учење и припрему за завршни испит. Резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата. Зато је неопходно подстицати ученике да самостално реше тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

 Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину.

 По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.

 Техничке припреме за спровођење онлајн пробног завршног испита

 Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs. Ученици ће платформи приступати користећи налоге достављени школама и  које ће им проследити одељењске старешине.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста "Упознај окружење за самопроцену знања"који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом. Након што од одељењских старешина добију налоге, очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе платформи како би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања.

 Термини за онлајн тестирање

 Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rsи налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

 Срдачно, Тим за ПО и ЗИ

Detaljnije