vesti

 

Rešenja testa iz mađarskog jezika
Rešenja testa iz mađarskog jezika

Ministarstvo prosvete objavilo je rezultate testa iz mađarskog jezika, koje su danas rešavali učenici osmog razreda.

Rešenja testa možete pogledati OVDE.

Polaganje male mature se nastavlja sutra testom iz matematike, a zatim i u sredu, kombinovanim testom, koji sadrži pitanja iz hemije, fizike, biologije, istorije i geografije.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 22. juna do osam sati.

Vest napisao-la - osjovan admin - 18.06.2018.
Detaljnije
Završni ispit 2018
Završni ispit 2018

Završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2017/2018. godinu održaće se u ponedeljak, utorak i sredu 18, 19. i 20. juna.
Učenici osmog razreda test iz maternjeg jezika polažu u ponedeljak, 18. juna, test iz matematike u utorak 19. juna, a kombinovani test u sredu 20. juna. 

Početak izrade testa je u 9:00 časova za sva tri dana polaganja završnog ispita i trajaće po 120 minuta, do 11:00 časova. Na završni ispit moraju da izađu svi učenici osmih razreda.

Obaveze učenika za sva tri dana testiranja su sledeće:

-dolazak učenika u školu NAJKASNIJE do 8:15 časova;
-po dolasku OBAVEZNO se javljaju odeljenskom starešini;
-preporučuje se učenicima da sa sobom ponesu flašicu vode;
-za ponedeljak potrebno je poneti: OVERENU ĐAČKU KNJIŽICU SA FOTOGRAFIJOM, grafitnu olovku, gumicu za brisanje i plavu hemijsku olovku;
-za utorak potrebno je poneti: OVERENU ĐAČKU KNJIŽICU SA FOTOGRAFIJOM, grafitnu olovku, gumicu za brisanje, plavu hemijsku olovku i pribor za geometriju (trougao, lenjir i šestar);
-za sredu potrebno je poneti: OVERENU ĐAČKU KNJIŽICU SA FOTOGRAFIJOM, grafitnu olovku, gumicu za brisanje i plavu hemijsku olovku .

Testovi i rešenja završnog ispita 2018 - dostupni po završetku testiranja

PRILOG: Uputstvo za učenike
PRILOG: Uputstvo za roditelje

PRILOG: TÁJÉKOZTATÓ A TANULÓKNAK
PRILOG: TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐKNEK (GYÁMOKNAK)

 

Vest napisao-la - osjovan admin - 15.06.2018.
Detaljnije

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗГРАДИ ОШ "ЈОВАН МИКИЋ“ СУБОТИЦА БР. 2/2018

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
Републике Србије” бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац врши
III ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗГРАДИ ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“ СУБОТИЦА БР. 2/2018

Vest napisao-la - osjovan admin - 15.06.2018.
Detaljnije
Допуна текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину
Допуна текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину

У прилогу је допуна текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину.
Ова допуна текста Конкурса објављена је и на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ПРИЛОГ: Допуна текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину

 

Vest napisao-la - osjovan admin - 14.06.2018.
Detaljnije
DIPLOME ZA MARLJIVE ČITAOCE
DIPLOME ZA MARLJIVE ČITAOCE

Na početku školske godine školska bibliotekarka Vesna Kolar Perić obećala je svakom učeniku koji pročita određeni broj knjiga da će na kraju školske godine dobiti diplomu. Obećanje je ispunila i marljive čitače nagradila! U doba elektronskih knjiga ovo je veliki uspeh za naše đake- BRAVO!

Vest napisao-la - Vesna Kolar Perić - 14.06.2018.
Detaljnije

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗГРАДИ ОШ „ ЈОВАН МИКИЋ“ СУБОТИЦА БР. 2/2018

Vest napisao-la - osjovan admin - 13.06.2018.
Detaljnije

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за друштвене делатности
Број: IV-04/I-61-7/2018
Дана: 7. 3. 2018.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024 626 883
(Ј.С/М.С)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О УПИСУ ДЕЦЕ У   I   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

    На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017), а уз сагласност Министарства  просвете Републике Србије, Секретаријат за друштвене делатности Града Суботице организује упис деце у   I  разред основне школе на подручју града Суботице, у периоду од 02. 04. - 31. 05. 2018. године.
    УСЛОВИ ЗА УПИС
1. У  први ( I ) разред основне школе у школској 2018/2019. години  на основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања уписују се деца која ће до 1. септембра 2018. године имати најмање  шест и по година (рођени до 28. фебруара 2012. године), односно, највише седам и по година.
2. У први ( I )  разред основне школе школске 2018/2019. године  могу се уписати и деца која ће до почетка школске године ( 1. септембра 2018. године) напунити шест година,  и то након провере спремности детета за полазак у основну школу коју врши психолог школе применом препоручених стандарда и поступака.
ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:
⦁    извод из матичне књиге рођених (није потребан нови извод);
⦁    уверење о лекарском прегледу детета, односно, ревакцинацији (ово уверење издаје на подручју града Суботице - Служба за здравствену заштиту жена и деце, Ђуре Ђаковића број 14, а у насељима града здравствене станице у месту).
РОДИТЕЉ, УСВОЈИЛАЦ, СТАРАТЕЉ, ОДНОСНО, ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

                                      Секретар Секретаријата,  Јасмина Стевановић


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Város
Közigazgatási Hivatal
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
Iratszám: IV-04/I-61-7/2018
Kelt 2017. 3.7-én
S z a b a d k a
Trg slobode 1
Tel. 024 626 883
(J.S/M.S)

É R T E S Í T É S
A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL A 2018/2019-as TANÉVBEN

    Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2018.04.02. és 2018.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.
IRATKOZÁSI FELTÉTELEK:
1. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza értelmében a 2018/2019-es tanévben az általános iskola első (I.) osztályába azok a gyermekek iratkozhatnak be, akik 2018. szeptember 1-éig elérik a legalább 6 és fél éves életkort (2012. február 28-a előtt születtek), illetve legfeljebb hét és fél évesek.
2. Az általános iskola első (I.) osztályába a 2018/2019-as tanévben azok a gyermekek is beiratkozhatnak, akik az iskolakezdésig (2018. szeptember 1-éig) betöltik a 6. életévüket, amennyiben iskolaérettségüket az iskola pszichológusa az ajánlott szabványok és módszerek alkalmazásával kivizsgálta és igazolta.
   
    A BEÍRATÁSKOR A SZÜLŐKNEK KÖTELEZŐEN MELLÉKELNIÜK KELL AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata (lehet régebbi példány is)
2. A gyermek egészségi állapotáról, illetve az újraoltásról szóló orvosi bizonylatot (ezt a bizonylatot a város területén a Nő- és Gyermekgondozó Egészségügyi Szakrendelő adja ki - Đuro Đaković utca 14., a város településein pedig a helyi egészségházak.)
A GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÉRT A SZÜLŐ, AZ ÖRÖKBEFOGADÓ, A GYÁM ILLETVE A GYÁMHIVATAL FELEL

      Jasmina Stevanović a Titkárság titkára   

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradska uprava
TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Broj: IV-04/1-61-7/2018
Dana, 7. III. 2017. godine
24000 Subotica
Trg slobode 1
Tel. 024 626 883
(J.S/M.S)


O B A V I J E S T
O UPISU DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

    Na temelju članka 18. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017), a uz suglasnost Ministarstva prosvjete Republike Srbije, Tajništvo za društvene djelatnosti Grada Subotice organizira upis djece u I. razred osnovne škole na području grada Subotice, u razdoblju od 02. 04. do 31. 05. 2018. godine.
    UVJETI UPISA
1. U prvi (I.) razred osnovne škole u školskoj 2018./2019. godini na temelju članka 18. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, upisuju se djeca koja će do 1. rujna 2018. godine imati najmanje šest i pol godina (rođeni do 28. veljače 2012. godine), odnosno, najviše sedam i pol godina.
2. U prvi (I.) razred osnovne škole školske 2018./2019. godine mogu se upisati i djeca koja će do početka školske godine (1. rujna 2018. godine) napuniti šest godina, i to nakon provjere spremnosti djeteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole, primjenom preporučenih standarda i postupaka.
   
PRILIKOM UPISA DJECE RODITELJI OBVEZATNO PRILAŽU SLJEDEĆE DOKUMENTE:
⦁    Izvadak iz Matice rođenih (nije potreban novi izvadak);
⦁    Potvrdu o liječničkom pregledu djeteta, odnosno, ponovnom cijepljenju (ovu potvrdu na području grada Subotice izdaje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i djece, Đure Đakovića broj 14, a u naseljima grada zdravstvene postaje u mjestu).
RODITELJ, POSVOJITELJ, SKRBNIK, ODNOSNO TIJELO SKRBNIŠTVA, ODGOVORAN JE ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.

                                     Tajnica Tajništva, Jasmina Stevanović

Vest napisao-la - osjovan admin - 10.06.2018.
Detaljnije
"BICIKL JE COOL"
"BICIKL JE COOL"

Politehnička škola u Subotici je u aprilu i maju organizovala drugi literarni, likovni i foto-konkurs na temu "Bicikl je COOL", na koji su učenici iz viših razreda naše škole učestvovali u velikom broju. Na foto-konkurs su učenici nastavnice Darije Svorcan poslali ukupno 25 fotografija, od kojih je 3. mesto osvojila učenica Mina Petković (5.b).

Vest napisao-la - Vesna Kolar Perić - 08.06.2018.
Detaljnije
SEMINAR ZA NASTAVNIKE
SEMINAR ZA NASTAVNIKE

U toku meseca maja, za nastavnike naše škole su organizovana još dva semnara u okviru stručnog usavršavanja: onlajn seminar "Besplatna virtuelna učionica" (u trajanju od 4 nedelje) i trodnevni seminar "Razvijanje emotivne inteligencije kroz umetničke šahovske igre". Na drugom seminaru su učestovala i učenici naše škole, posetivši sa nastavnicima i učiteljicama šahovski festival "Funchesstic!" na Paliću. :)

Vest napisao-la - Vesna Kolar Perić - 08.06.2018.
Detaljnije
KABINET INFORMATIKE
KABINET INFORMATIKE

Tokom školske 2017/2018. godine učenici su se, pored mnogobrojnih aktivnosti u kojima su dali svoj doprinost. angažovali i oko sređivanja informatičkog kabineta, koji je bio u dosta zapušenom stanju. Stari požuteli plakati su zamenjeni novima, učinivši radno okruženje prijatnijim za rad. Imamo ideje i za sledeću školsku godinu. A šta smo uradili za ovu, pogledajte na fotografijama u prilogu (samo deo radova). Predmetni nastavnik, Darija Svorcan :)

Vest napisao-la - Vesna Kolar Perić - 08.06.2018.
Detaljnije