vesti

 

Oni dolaze: Dario Vajda
Oni dolaze: Dario Vajda

U cilju promovisanja talentovanih i izrazito uspešnih učenika osnovnih i srednjih škola u Subotici, njihovih rezultata i postignuća tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja nastavljamo serijal tekstova posvećenih ovim mladim ljudima koji su privukli pažnju i lep su primer društvu. Naredna priča je o Dariu Vajdi, učeniku OŠ "Jovan Mikić" i fudbaleru FK "Subotica".

Nastavak na ... www.subotica.com

Vest napisao-la - admin osjovan - 20.08.2017.
Detaljnije
П О З И В  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 1/2017 дел.бр.: 06-1-18/2017. од 02.08.2017. год., наручилац
ОСНОВНА ШКОЛА „ ЈОВАН МИКИЋ “ СУБОТИЦА
Упућује
П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-  Радови на  на  уређењу спољног мултифункционалног спортског терена 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН 1/2017

 

Овде можете преузети

ПОЗИВ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Detaljnije
Članak "ONI DOLAZE"
Članak "ONI DOLAZE"

U cilju promovisanja talentovanih i izrazito uspešnih učenika osnovnih i srednjih škola u Subotici, njihovih rezultata i postignuća tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja nastavljamo serijal tekstova posvećenih ovim mladim ljudima koji su privukli pažnju i lep su primer društvu. Naredna priča je o Luki Čupiću, đaku generacije OŠ "Jovan Mikić".

Nastavak na ... subotica.com

Vest napisao-la - admin osjovan - 07.07.2017.
Detaljnije
Objavljena rešenja kombinovanog testa
Objavljena rešenja kombinovanog testa

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji, njih oko 70.000, polagalo je danas od 9 do 11 časova kombinovani test, koji se sastojao od pitanja iz oblasti biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Ministarstvo prosvete objavilo je rešenja kombinovanog testa koji su danas, poslednjeg dana male mature polagali osmaci u Srbiji

Rešenje testa možete da pogledate OVDE.
Ovim testom je zavšreno trodnevno plaganje male mature.

 

Sva tri testa boduju se sa najviše 10 bodova. Na završnom ispitu, učenik može da ostvari za tri testa maksimalno 30 bodova. Na završnom ispitu svi testovi sadržaće potpuno nepoznate zadatake u odnosu na zadatake iz zbirki za pripremu. Učenici osmih razreda u srednje škole će konkurisati sa bodovima sakupljenim na osnovu uspeha u poslednja tri razreda osnovne škole sa najviše 70 bodova

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 18. juna do 8 časova, a konačni 23. juna do 8 časova. Predaja popunjene liste želja je 24. juna u 8 časova. Raspored učenika po srednjim školama biće objavljen 3. jula, dok je prvi krug upisa u srednje škole planiran za 4. i 5. jul.

Vest napisao-la - admin osjovan - 16.06.2017.
Detaljnije
Objavljena rešenja testa iz matematike
Objavljena rešenja testa iz matematike

Ministarstvo prosvete objavilo je rezultate testa iz MATEMATIKE.
Rešenje
za test možete videti OVDE.

Vest napisao-la - admin osjovan - 15.06.2017.
Detaljnije
Počelo polaganje završnog ispita - male mature 2017
Počelo polaganje završnog ispita - male mature 2017

Testom iz srpskog/maternjeg jezika počinje polaganje završnog ispita. Maturanti - srećno!

Vest napisao-la - admin osjovan - 14.06.2017.
Detaljnije
 Objavljena rešenja testa iz srpskog jezika
Objavljena rešenja testa iz srpskog jezika

Ministarstvo prosvete objavilo je rezultate testa iz srpskog jezika.
Rešenje
za test iz srpskog jezika možete videti OVDE.

Polaganje male mature nastavlja se sutra testom iz matematike, a zatim u petak kombinovanom testom.

 

Vest napisao-la - admin osjovan - 14.06.2017.
Detaljnije
Objavljena rešenja testa iz mađarskog jezika
Objavljena rešenja testa iz mađarskog jezika

Ministarstvo prosvete objavilo je rezultate testa iz mađarskog jezika.
Rešenje
za test iz mađarskog jezika možete videti OVDE.

Polaganje male mature nastavlja se sutra testom iz matematike, a zatim u petak kombinovanom testom.

Vest napisao-la - admin osjovan - 14.06.2017.
Detaljnije
KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Fondacija «Ana i Vlade Divac» u saradnji sa grupom donatora iz SAD, raspisuje konkurs za dodelu stipendije učenicima osnovnih škola, koji 2017. godine upisuju srednju školu na teritoriji Republike Srbije, a po unapred utvrđenim uslovima.

I USLOVI ZA DODELU

Pravo na stipendiju imaju učenici koji u septembru 2017. godine upisuju I, II ili III razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj/staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici prvog, drugog ili trećeg razreda srednje škole koji u školovanju postižu odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), a čiji jedan ili oba roditelja/staratelja imaju potvrdu da su izbegli iz gore navedenih opština. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima i dr).

Broj stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima donatora, a za odgovarajuću školsku godinu.

II POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi obaveznu dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);
  2. Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Kopija knjižice za poslednje tri godine školovanja)
  3. Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (Kopija diploma i sl)
  4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje)
  5. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja.
  6. Potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica)
  7. Potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji.

Dodatna dokumentacija:

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, kao što su dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja (medicinska dokumentacija), jednoroditeljski status porodice (urmlica roditelja, kopije sudske presude o samostalnom vršenju roditeljskog prava, odnosno umrlica ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu i dr). Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA I ODABIR STIPENDISTA

Konkurs će biti otvoren od 12.6.2017. do 18.8.2017. godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za učeničke stipendije“. Odluka o odabranim učenicima, biće doneta do kraja avgusta, a uplata stipendije kreće od septembra 2017. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/33 41 755.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

        opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja,

        nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za period januar – mart tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice i dr.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:

1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja- iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);

2) nagrade na takmičenjima i sportski rezultati (5 bodova nacionalna i 3 boda opštinska takmičenja)

3) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod)

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar - mart tekuće godine, i to:

• Bez prihoda (5 bodova)

• Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda)

• Ostali socio-ekonomski uslovi (1-3 boda)

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V POSTUPAK

Prijava sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se Fondaciji Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a, 11000 Beograd do naznačenog datuma. Komisija razmatra prijave i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Fondacije.

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, roditelj/staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou i dodeljuje se bez obaveze vraćanja. Učenik koji bude izabran za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontira o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, napuštanja redovnog školovanja ili prestanka uplate od strane donatora.

VI ISPLATA STIPENDIJE

Učeniku se odobrava isplata stipendije na period od 10 meseci, u toku školske godine, u jednakim mesečnim ratama.

ANEKS

Anex 1- Prijavni obrazac

Vest napisao-la - admin osjovan - 14.06.2017.
Detaljnije
Učenik generacije Tóth Noémi - Noemi Tot
Učenik generacije Tóth Noémi - Noemi Tot

Noémi nagyon sokoldalú tehetség, a reáltudományok területén ugyanúgy megállja a helyét, mint a művészetekben: ír, muzsikál, táncol, rajzol.
A legtöbb sikert eddig mégis a természettudományok terén érte el.
Szorgalmas, kiforrott, érett személyiség, kezdeményező, segítőkész és rendszerető.
Feladataihoz rendkívüli komolysággal és alázattál viszonyul.
Szívesen segít társainak mindenben.
Kognitív képességei rendkívüliek.
Gondolkodása alapos, rendszerező, kreatív.
Belső motiváció hajtja, így eredményes az önálló munkában.
Bátran bevállalja a versenyeket, akár hazaiakról, akár nezetköziekről legyen szó. Ezeken rendre szép eredményeket ér el. Számos magyarországi matematikai verseny döntőjén részt vett, de legbüszkébb az országos fizikai verseny 3. helyezésére. A sok-sok felkészülés mellett jut ideje a zeneiskolára, a táncra és az irodalomra is. Kiválóan szaval, fogalmazásaival rendre első helyezest ér el az ÁMV-n, de előszeretettel foglalkozik képzőművészettel és kézművességgel is. Képzelőereje segíti az alkotásban, egyéni módon közelíti meg a dolgokat, képes különböző nézőpontokból látni és láttatni a jelenségeket. Legnagyobb erénye a szintetizáló-képesség: a világot egyetlen egészként fogja fel, átlátja az összefüggéseket, a jelenségekről képes önálló véleményt formálni.

Vest napisao-la - admin osjovan - 12.06.2017.
Detaljnije