vesti

 

DOPUNA OBAVEŠTENJA  o upisu dece u prvi razred školske 2020/2021. godine
DOPUNA OBAVEŠTENJA o upisu dece u prvi razred školske 2020/2021. godine
Upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, ove godine će, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, početi kasnije. Umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici će od srede, 1. aprila 2020. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem.

Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu kako bi okvirno znale koji broj đaka mogu da očekuju. Svi roditelji koji će koristiti ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu čim isti bude bio definisan.

Po definisanju datuma upisa u osnovnu školu, na Portalu eUprava biće dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje koja će omogućiti roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave testiranje sa psihologom/pedagogom. Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu.

Roditelji koji nemaju pristup Portalu eUprava svoju zainteresovanost mogu iskazati slanjem SMS poruke na telefon 064 2282333 (Neda Lukić, školski psiholog) ili na e-mail jmikicsu@mts.rs
Vest napisao-la - adminolgica, www.mpn.gov.rs - 15.06.2020.
Detaljnije
Obaveštenje o upisu u OŠ
Obaveštenje o upisu u OŠ

Poštovani,
Zahvaljujemo Vam se što ste iskazali interesovanje za upis deteta u osnovnu školu.
 
Imajući u vidu situaciju sa koronavirusom i kako bi se izbegle gužve po školama, ove godine će se upisivanje Vašeg đaka u prvi razred osnovne škole sprovoditi samo u zakazanom terminu. Da biste elektronskim putem zakazali termin za upis, od 28. maja na Portalu eUprava biće omogućena usluga elektronskog zakazivanja termina za upis i testiranje deteta u OŠ. Usluga će biti dostupna od 28. maja do 10. jula 2020. godine, za termine upisa od 1. juna do 20. jula.
 VAŽNA NAPOMENA1! Obavljen lekarski pregled je preduslov da se dete upiše u prvi razred. Stoga Vas molimo da pristupite usluzi zakazivanja termina za upis i testiranje samo ako ste već obavili lekarski pregled deteta ili ste sigurni da ćete obaviti pregled do termina koji ste izabrali za upis. Usluga na Portalu će biti dostupna više od mesec dana, tako da imate vremena za sve.
 VAŽNA NAPOMENA2! Ove godine nije potrebno da ponesete nijedan dokument prilikom upisa jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem. Izuzetak je samo lekarsko uverenje koje je dete dobilo pre 16. marta 2020. godine, tj. ponesite lekarsko uverenje ako ste dete vodili na pregled pre objavljivanja vanrednog stanja ili kod privatnog lekara.

Hvala Vam što koristite usluge elektronske uprave.
Želimo Vašem detetu srećan polazak u školu!
 
S poštovanjem,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarija za IT i eUpravu

Detaljnije

RASPORED ČASOVA ZA PRIPREMNU NASTAVU

Detaljnije
ПРИПРЕМА ЗА ПРОБНИ ЗВРШНИ И ЗААВРШНИ ИСПИТ
ПРИПРЕМА ЗА ПРОБНИ ЗВРШНИ И ЗААВРШНИ ИСПИТ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 - Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.

- Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.

- Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

 Пробни завршни испит

 -  Ученици долазе у школу 01.06.2020. године на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине (највише 9 ученика у групи).

-  Приликом доласка у школу доносе и ђачку књижицу, ради провере од стране одељењског старешине да ли сви ученици залепили фотографије на одговарајуће место у ђачке књижице.

- Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела - Примерак за ученика и Примерак за школу на оба дела осим рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница.

- Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.

- Одељењски старешина ученицима дели тестове за пробни завршни испит: предмет српски/матерњи језик и комбиновани тест;

- Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.

- На примерак теста за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) у предвиђени простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за школу.

- Идентификационе налепнице (престало је четири налепнице из Примерка за ученике и три из Примерка за школу), ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини;

- Књижице остају код одељењског старешине.

- Одељењски старешина, приликом прозивања ученика 02.06.2020. године даје ученику књижицу и део идентификоционе налепнице –Примерак за ученика.

- Тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученик носи кући где самостално решава задатке и доноси 02.06.2020. године приликом доласка на полагање пробног завршног испита из математике.

- Тестове предају одељењском старешини по уласку у учионице, а пре почетка пробног завршног испита из математике.

Напомена: Одељењски старешина узима оба теста, а део омотнице теста - Примерак за ученика предаје ученику по завршетку пробног теста из математике.

- Пробни завршни испит из математике ученици полажу у 8 часова, односно у 11 часова (у зависности од величине школе и броја одељења осмог разреда);

- У складу са тим ученици долазе у школу у  7.15 часова, односно у 10.15 часова;

- Приликом прозивања ученика 02.06.2020. године, пре уласка у зграду школе, ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред.

- На  пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу). Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.

- По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.

- Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.

- Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.

- Дежурни наставник  упознаје ученике са правилима израде теста.

- Ученици читају упутство за рад на тесту.

- Рад на тесту је 120 минута.

- Након завршетка рада ученик тест предаје наставнику; наставник одваја омотницу  - Идентификационе обрасце од теста, примерак који иде ученику потписује и даје ученику, а потписан примерак за школу (са налепницом) задржава и предаје директору.

- Ученик или родитељ, односно други законски заступник, може да изврши увид у прегледан пробни тест.

- Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http://probni.zios.mpn.gov.rs, помоћу корисничког имена и лозинке. Корисничко име је Идентификациони број ученика. Лозинка је јединствена и уписана је на омотници теста – Примерак за ученика.

 Завршни испит

 - Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

- Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

- Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.

- Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика.

- На испит сва три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепљеном идентификационом налепницом.

- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.

- На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

- Ученици се распоређују у учионице на исти начин као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике и читава процедура поделе тестова, давања упутстава, попуњавања Идентификационих образаца, лепљења идентификационих налепница, рада и предаје тестова, за сва три дана иста је као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике.

 Опште напомене

 - Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.

- На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.

- На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

- Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

- Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

- После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.

- Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

- На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.

- На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

-  Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.

-  Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

 - Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

-  То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

- Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

- Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.

- У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Detaljnije
ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBA ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA
ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBA ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA

TÁJÉKOZTATÓ TANULÓKNAK, SZÜLŐKNEK, ILLETVE A TANULÓK  TÖRVÉNYES KÉPVISELŐINEK

 - Záróvizsgát minden nyolcadikos tanuló köteles tenni.

- A záróvizsga három napos – első nap magyar nyelvből, második nap matematikából vizsgáznak, harmadik nap pedig a kombinált tesztet írják.

- A vizsga kezdete előtt a tanulók kötelesek az osztályfőnökükkel együtt ellenőrizni az adatbázisba bevezetett személyi adataikat és tanulmányi előmenetelüket.

 Próba záróvizsga

 -  A tanulók  2020. június 1-jén találkoznak az iskolában az osztályfőnökükkel(9 fős csoportokban), abban az időpontban, melyről az osztályfőnök előzőleg tájékoztatta őket.

-  Ezen a napon a tanulóknak magukkal kell hozniuk a diákkönyvüket, melyben az osztályfőnök ellenőrzi az adatokat, és hitelesíti a benne lévő fényképet.

- A tanulóknak az osztályfőnök kiosztja az azonosító matricákat a tanuló azonosító számával és QR kódjával. A matricát tartalmazó űrlap két részből áll: a tanulói példányból és az iskolai példányból. Mindkét példányon – a tanuló és az iskola adatait tartalmazó rubrika mellett  –  öt-öt matrica található.

- A tanuló a saját példányáról egy matricát beragaszt a diákkönyvébe, arra az oldalra, ahol a fényképe található.

 - Az osztályfőnök kiosztja a tanulóknak a próba záróvizsga tesztjeit magyar nyelvből és a kombinált tantárgyakból. Ezeket otthon töltik ki.

- A tesztek első és utolsó oldalán található egy azonosító nyomtatvány (kétrészes borító): tanulói példány és iskolai példány. A tanuló mindkét teszten, a nyomtatvány mindkét oldalára beírja a szükséges adatokat.

- Mindhárom teszt (magyar, matematika, kombinált) borítóján található egy megjelölt hely a kódnak, ide ragaszt a tanuló egy-egy azonosító matricát az iskolai példányról.

- A megmaradt matricákat a diákkönyvvel együtt a tanuló átadja az osztályfőnöknek.

- A diákkönyveket az osztályfőnök őrzi.

- 2020. június 2-án az osztályfőnök névsorolvasáskor minden tanulónak átadja a diákkönyvet és az azonosító matricák tanulói példányát

- A matematika tesz megkezdése előtt a tanuló az otthon kitöltött magyar és kombinált tesztet átadja az osztályfőnökének a vizsgaterembe való belépéskor.

Megjegyzés: a matematika vizsga befejeztével az osztályfőnök mindkét teszt borítójának tanulói részét visszaadja a tanulónak.

 - A matematika próbatesztet a tanulók 2020. június 2-án, 8 órakor kezdik írni.

- A tanulók 7 óra 15 perckor érkeznek az iskolába.

 - A tanulók az iskola épülete előtt a kijelölt helyeken gyülekeznek.

- A matematika tesztre a tanulók  csak a szükséges eszközöket vihetik be (vonalzó, háromszög, körző, grafitceruza, törlőgumi). Az iskola minden tanulónak két-két kék golyóstollat biztosít.

- Szükség esetén egy palack vizet vagy üdítőt is bevihetnek.

- A tanulókat az egységesített, cirill azbuka szerint elkészített névsor szerint helyezik el a tantermekben.

-  Az ügyeletes tanárok a tantermekben kiosztják a teszteket, és utasításokat adnak a borítólap, az azonosítólap kitöltésére és a matrica felragasztására.

 - Az ügyeletes tanár ismerteti a tesztírás szabályait.

 - A tanulók átolvassák a teszten található útmutató.

- A tesztírás ideje 120 perc.

 - A munka befejezése után a tanuló a tesztet átadja az ügyeletes tanárnak; a tanár leveszi róla a borítót – az azanosító lapot, a tanulói példányt aláírja, és a tanulónak adja, az aláírt és matricával ellátott iskolai példányt átadja az igazgatónak.

- A tanulónak és a szülőnek (vagy a gyermek más törvényes képviselőjének) joga van megtekinteni a kijavított próbatesztet, amit elektronikus úton tehet meg, a http://probni.zios.mpn.gov.rs oldalon, a saját felhasználónevével és jelszavával. A felhasználónév a tanuló azonosítószáma, a jelszó a teszt borítójának tanulói példányán található.

A záróvizsga 

 - A vizsga kezdete előtt a tanulók kötelesek az osztályfőnökükkel együtt ellenőrizni az adatbázisba bevezetett személyi adataikat és tanulmányi előmenetelüket.

- A vizsga három napos, minhárom napon  9.00 órakor kezdődik, és 120 percig tart.

- A tanulók kötelesek 8.15-kor megjelenni az iskolában  .

- Az iskola minden tanulónak két-két kék golyóstollat biztosít.

- A tanulónak mindhárom napon magával kell hoznia a diákkönyvét a hitelesített fényképpel és a beragasztott azonosító matricával.

- Az anyanyelvi és a kombinált vizsgára atanulóknak hozniuk kell grafittceruzát és törlőgumit.

 - A matematika tesztre a tanulók hoznak vonalzót, háromszöget, körzőt, grafitceruzát, törlőgumit.

- Ivóvizet vagy üdítőt bevihetnek a vizsgaterembe.

- A tantermekben való elhelyezés és a teljes procedúra ugyanúgy zajlik, mint a matematika próba-vizsgán.

 Általános megjegyzések

 - Javasolt, hogy a megoldásokat előbb ceruzával írják (de ez nem kötelező), és csak a végén írják át a megoldásokat golyóstollal. Ez nagyon lényeges, mert a ceruzával hagyott válaszokat nem ismerik el, mint ahogy azokat sem, amik golyóstollal vannak ugyan írva, de át vannak javítva. Mivel a teszteket szkennelik, a törölhető golyóstollak tintája pedig eltűnik nagyobb hőfokon, ezért ezek használata nem engedélyezett. Csak azzal írhatnak, amit az iskolában kapnak.

- A záróvizsgán tilos a mobiltelefonok, digitronok, jegyzetek, cédulák, stb. használata. Kizárólag a fentebb felsorolt dolgokat vihetik be a tanulók a vizsgaterembe. A táskákat, kikapcsolt mobilokat, egyéb holmikat a tanulók az erre kijelölt helyen hagyhatják.

- A vizsga idején tilos a beszélgetés, mások zavarása bármi módon, tilos a válaszok átírása másoktól. Aki ezeket az előírásokat nem tartja iszteletben, azt eltávolítják a teremből, és nulla pontot kap a tesztjére.

- A vizsgáról eltávolított tanuló a következő vizsgaidőszakban megírhatja a tesztet.

 - A tanulók nem hagyhatják el a termet 9.45 előtt, valamint 10.45 és 11.00 óra között (vagyis az első 45 percben és az utolsó negyedórában).

- A tanuló kézfelemeléssel jelzi az ügyeletes tanárnak, hogy bevégezte a munkát, átadja neki a tesztjét, majd maximális csendben elhagyja a termet.

- Az első, ideiglenes eredmények megjelentetése után a tanulónak és a szülőnek joga van megtekinteni a tesztet, és fellebbezni, ha úgy érzi, nem kapta meg a megérdemelt pontot.

- Az előírások értelmében (Правилник о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању „Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) a záróvizsgán a tanuló összesen 40 pontot szerezhet: 13 pontot magyar nyelvből, további 13 pontot matematikából és 14 pontot a kombinált teszten.

- Mindhárom teszt 20 feladatból áll, tehát a maximálisan 20 pont szerezhető egy-egy teszten, ezeket szorozzák bizonyos koeficienssel (a magyart és a matematikát 0,65-nel, a kombinált teszt eredményét 0,7-tel), hogy az íratkozási pontszámot megkapják. Amikor a tanuló és szülő megtekinti a vizsga eredményét, kétféle pontot fog látni: a teszt eredményét, és az ebből kiszámolt pontot.

-  Középiskolába való íratkozásnál a záróvizsgán szerzett pontok mellett a tanulmányi átlagot is tekintetbe veszik, méghozzá a 6., 7. és 8.osztályt.

 -  Az összpontszámot tehát így számolják ki:

 - (VI. osztály átlaga + VII. osztály átlaga + VIII. osztály átlaga) x 4 + 0,65 x magyar teszt pontjai + 0,65 x matmatika pontok  + 0,7 x kombinált teszt pontjai

További tanácsok

- Kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanuló ne jöjjön el a vizsgára reggeli nélkül.

- Ellenőrizzék, náluk van-e a diákkönyv és a szükséges felszerelés.

Detaljnije
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA  za učenike osmog razreda
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA za učenike osmog razreda

Dragi osmaci, od početka školske godine započeli smo predavanja na temu profesionalne orijentacije, završnog ispita i upsa u srednje škole. Vanredna stuacija nas je sprečila da to realizujemo u učionicama i na časovima, ali nećete ostati uskraćeni za bitne informacije. Na sajtu škole i Edmodo platformi će biti postavljane bitne informacije.

Za sve što vas interesuje po pitanju završnog ispita i srednjih škola, možete se obratiti svojim odeljenskim starešinama, školskom pedagogu, i naravno svim ostalim nastavnicima. Stojimo vam na raspolaganju

Ovom prilikom ćemo ovde postaviti linkove srednjih škola, u našem neposrednom okruženju.

Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica

Politehnička škola Subotica

Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica

Hemijsko-tehnološka škola Subotica

Ekonomska srednja škola "Bosa Milićević" Subotica

Srednja medicinska škola Subotica

Gimnazija za talentovane učenike "Deže Kostolanji" Subotica

Muzička škola Subotica

Poljorivredna škola Bačka Topola

Detaljnije

Rasporedi nastave za osnovnu školu 

25.maj – 29.maj 2020.

I razredi

II razredi

III razredi

IV razredi

V razredi

VI razredi

VII razredi

VIII razredi

  

RTS 2: Programska šema  
Petak, 29. maj 2020.
 
08:00 Srpski jezik za prvi razred
08:35 Matematika za prvi razred
09:00 Fizičko vaspitanje
09:10 Muzička kultura za prvi razred
 
 
09:45 Srpski jezik za drugi razred
10:20 Matematika za drugi razred
10:45 Fizičko vaspitanje
10:55 Muzička kultura za drugi razred
 
 
11:30 Srpski jezik za treći razred
12:05 Muzička kultura za treći razred
12:35 Fizičko vaspitanje
12:45 Matematika za treći razred
 
13:20 Srpski jezik za četvrti razred
13:50 Muzička kultura za četvrti razred
14:09 Fizičko vaspitanje
14:19 Matematika za četvrti razred
 
RTS 3: Programska šema  
Petak, 29. maj 2020.
 
08:00 Srpski jezik za V razred osnovne škole
08:35 Matematika za V razred osnovne škole
09:10 Informatika i računarstvo za V razred osnovne škole

09:45 Srpski jezik za VI razred osnovne škole
10:20 Matematika za VI razred osnovne škole
10:55 Informatika i računarstvo za VI razred osnovne škole

11:30 Srpski jezik za VII razred osnovne škole
12:05 Matematika za VII razred osnovne škole
12:40 Informatika i računarstvo za VII razred osnovne škole

13:15 Srpski jezik za VIII razred osnovne škole
13:50 Matematika za VIII razred osnovne škole
14:25 Geografija za VIII razred osnovne škole
15:00 Hemija za VIII razred osnovne škole

 

Detaljnije

Instrukcije za OŠ koje će imati celodnevni boravak u periodu normalizacije uslova /pdf/

Detaljnije
SELFIE – otkrijte digitalnipotencijal svoje škole
SELFIE – otkrijte digitalnipotencijal svoje škole

Naša škola je uzela učešće u SELFI istraživanju – samovrednovanje i procenu elektronske zrelosti ustanova.

"Selfi” predstavlja oslonac školama da efikasno i efektno integrišu digitalne tehnologije u školsku praksu. Nastao na osnovu opsežnih konsultacija sa preko 200 stručnjaka iz oblasti obrazovne tehnologije i preko 5000 zaposlenih i učenika u evropskim zemljama, a bazira se na Evropskom okviru digitalno kompetentne obrazovne ustanove.

Republika Srbija je jedna od 14 zemalja koje učestvuju u ovom istraživanju.

Pitanja se odnose na 6 oblasti:
–  rukovođenje
–  Infrastruktura i oprema
–  kontinuirani profesionalni razvoj
–  nastava i učenje
–  vrednovanje
–  digitalna kompetancija učenika

 

 

Detaljnije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara - interaktivnih tabli sa projektorom /download pdf/

Vest napisao-la - adminolgica - 12.05.2020.
Detaljnije

me adarayai - sinhala teledrama