vesti

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

за партију 1

за партију 2

за партију 3

за партију 4

за партију 5

за партију 6

 

 
Vest napisao-la - osjovan admin - 24.11.2017.
Nazad