vesti

 


Јавна набавка број: 2/2017

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06-1-29 /2017. од  27.09. 2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број  06-1-30/2017. од ,  27.09.2017. године, (Наручилац припрема):

 Позив за подношење понуда

За  услуге: Услуга извођења екскурзије и наставе у природи за ученике ОШ „ Јован Микић“-Суботица

 

Овде можете преузети
ПОЗИВ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

Vest napisao-la - admin osjovan - 06.10.2017.
Nazad