vesti

 


 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2017/2018.

14.06.2017

среда

Завршни испит тест из српског (матерњег) језика

15.06.2017

четвртак

Завршни испит тест из математике

16.06.2017

петак

Завршни испит тест из комбинованог теста

17.06.2017 од 20ч

субота

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

19.06.2017

понедељак

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

20.06.2017 до 20ч

уторак

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршногиспита у окружним уписним комисијама

23.06.2017 од 8ч

петак

Објављивање коначних резултата завршног  испита

24 и 25.06.2017

субота и недеља

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

29.06.2017 од 8ч

четвртак

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

29.06.2017 од 08-16ч

четвртак

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

30.06.2017 од 10ч

петак

Објављивање званичне листе жеље ученика, провера свих података на званичном и техничком сајту

Vest napisao-la - admin osjovan - 04.05.2017.
Nazad

final theory test free theory test practice