vesti

 


 RASPORED PROMENE SMENE  ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

        

PRE PODNE:

        

PRVO POLUGODIŠTE

od

1. septembra

do

30.septembra

-

NIŽA SMENA

-

22 radnih dana

od

3. oktobra

do

28. oktobra

-

VIŠA SMENA

-

20 radnih dana

od

31. oktobra

do

2. decembra

-

NIŽA SMENA

-

24 radnih dana

od

5. decembra

do

23. decembra

-

VIŠA SMENA

-

15 radnih dana

        

DRUGO POLUGODIŠTE

od

16. januara

do

24.februara

-

NIŽA SMENA

-

27 radnih dana

od

27. februara

do

31. marta

-

VIŠA SMENA

-

25 radnih dana

od

3. aprila

do

28. aprila

-

NIŽA SMENA

-

17 radnih dana

od

3. maja

do

13. juna

-

VIŠA SMENA

-

22 radnih dana

Vest napisao-la - Olgica Buljovčić - 31.08.2016.
Nazad