vesti

 

SEMINAR ZA NASTAVNIKE PREDMETNE NASTAVE
SEMINAR ZA NASTAVNIKE PREDMETNE NASTAVE

Seminar za nastavnike predmetne nastave pod nazivom "Mehanizam uključivanja dece sa darovitošću i/ili smetnjama u u naredni nivo školovanja" održaće se 1. i 2. marta 2013. godine u prostorijama OŠ "Jovan Mikić". Autori i predavači samog seminara su Ksenija Liščević i Branka Bešlić.

Ciljevi koji će se ostvariti na seminaru su:

- stvaranje podsticajne sredine za učenje i razvoj dece sa darovitošću i/ili smetnjama u razvoju

- obezbeđivanje održivosti inkluzivnog obrazovanja pravovremenom izradom pedagoškog profila i IOP-a

- participacija svih relevantnih aktera procesa tranzicije.

 

Sadržaj i aktivnosti koje očekuju nastavnike su sledeći:

-tranzicija- šta,kako,zašto (definisanje pojma tranzicije,teškoće,izazovi i iskustva iz dosadašnje prakse, kao i vidovi-oblici tranzicije)

- zakonska regulativa

- uloga zdravstva socijalne zaštite u procesu tranzicije

- poverljivost dokumenata,zaštita prava deteta

- mehanizmi uspešne transakcije

- modeli tranzicije

- karakteristike PU i škola koje se menjaju u skladu sa potrebama sve dece

- resursi (ŠU,Mreža podrške,IRK)

- podrška u učenju

- profesionalna orijentacija

- pedagoška dokumentacija - portfolio učenika

- saradnja sa roditeljima

- oblici saradnje

- partnerski odnos

- od pedagoškog profila do IOP-a

- definisanje uloga i odgovornosti

- izrada pedagoškog profila

- izrada IOP-a

- IOP za darovite učenike,pravovremeno usmeravanje

- evaluacija seminara.

 

Seminar predstavlja jedan od načina na koji se nastavnici OŠ" Jovan Mikić" usavršavaju.

 

Nazad