vesti

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 1/2016
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 1/2016

Радови на реконструкцији санитарног чвора  „ Б“
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН 1/2016

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) РАДОВА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Vest napisao-la - Olgica Buljovčić - 01.02.2016.
Nazad