vesti

 

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕКСКУРЗИЈЕ
ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕКСКУРЗИЈЕ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.:124/2012, 14/2015 и 68/ 2015) и Извештаја о стричној оцени понуда број: 06-1-29/2015, од  27.11.2015.год, директор ОШ „ Јован Микић“-Суботица, доноси

 ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ГУЉАШ ЧАРДА-РОКИН САЛАШ-Партија бр.1. ЈН  2/2015

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ  ЦАРСКА БАРА-Партија бр.2. ЈН  2/2015

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ Ваљево-Бранковина-Тршић-Бања Ковиљача-Сунчана Река-Засавица-Партија бр.3. ЈН  2/2015

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ РОЖАНСТВО-Партија бр.5. ЈН  2/2015

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  У  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ГУЧЕВО-Партија бр.6. ЈН  2/2015

 

 

Vest napisao-la - Olgica Buljovčić - 02.12.2015.
Nazad