vesti

 

AKCIJA  "LEKTIRA ZA SVE"
AKCIJA "LEKTIRA ZA SVE"

Od meseca oktobra u OŠ "Jovan Mikić" traje AKCIJA sakupljanja lektire pod nazivom "Lektira za sve".

Ovom akcijom školski bibliotekar Vesna Kolar Perić želi da obezbedi lektire za sve učenike naše škole.Učenici,učitelji i nastavnici koji imaju lektire ili komplet lektira od prošle godine ili nekih prethodnih godina, a žele da ih poklone, mogu to uraditi svakoga dana u školskoj biblioteci.

Za učenike koji budu poklonili lektire biće obezbeđene zahvalnice.

Do sada je sakupljeno oko 300 knjiga. Učenici koji su do sada poklonili svoje lektire svojoj biblioteci su:

-         Мilica Praštalo II a

-         Nađa Ostrogonac II b

-         Matija Tomić  II b

-         Anja Đaković   II d

-         Тatjana Krsteski II d

-         Dario Štromajer II d

-         Тamara Đukičin II d

-         Аleksa Konatar III d

-         Каtarina Grujić  III d

-         Аnja Kureljušić IV а

-         Јеlena Čakić IV b

-         Мira Dimitrović IV b

-         Lea Đember IV b

-         Nađa Babić IV d

-         Nemanja Brajković IV d

-         Јоvana Skala IV d

-         Sanela Mehmeti VI а

-         Ana Radočaj VI а

-         Nina Mandić VI а

-         Dunja Tomić VI b

-         Jovan Dimitrović VI b

-         Nemanja Stanković VI b

-         Vukašin Mudrinić VI b

-         Маrtina Tomašev  VI b

-         Мiljana Vukovljak VI b

-         Мilica Basta VI b

-         Lukács Ramóna VII c

-         Маrio Caušević VIII b

 

Nazad