vesti

 

RASPORED PROMENE SMENA  školske 2014/2015. godine
RASPORED PROMENE SMENA školske 2014/2015. godine

školske 2014/2015. godine

 

I  POLUGODIŠTE

PREPODNEVNA SMENA

 NIŽI RAZREDI

1. 9. – 26. 9.2014.

 VIŠI RAZREDI

29. 9. – 31.10.2014.

 NIŽI RAZREDI

3.11. – 28.11.2014.

 VIŠI RAZREDI

1.12. – 23.12.2014.

 

II  POLUGODIŠTE

PREPODNEVNA SMENA

 NIŽI RAZREDI

15. 1. – 27. 2.2015.

 VIŠI RAZREDI

2. 3. – 27. 3.2015.

 NIŽI RAZREDI

30. 3. – 30. 4.2015.

 VIŠI RAZREDI

4. 5. – 12. 6.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Nazad