vesti

 

obavestenje
obavestenje

OŠ „ JOVAN MIKIĆ “-SUBOTICA

  SAVET RODITELJA

Del. br.SL/2013.

Dana: 13. 9. 2013.god.

SUBOTICA

 

 

 

 

 

               Na osnovu člana 58. stav 5. tačka 8) i 9) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( „ Službeni glasnik RS.“ br. 72/09, 52/2011 i 55/2013) i člana 2. tačka 8) i 9) Poslovnika o radu saveta rodtelja OŠ „ Jovan Mikić“-Subotica, Savet roditelja OŠ „ Jovan Mikić“-Subotica,  razmatrajući i prateći  mere  koje se odnose na bezbednost učenika, na sednici održanoj dana 13.9. 2013.god., doneo je sledeću

 

O D L U K U

 

             Savet roditelja OŠ „ Jovan Mikić“-Subotica konstatuje da se mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika u OŠ „ Jovan Mikić“-Subotica, koje sprovodi škola za sve vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola, obezbeđuju  u  skladu sa Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola.  

             Da bi se sprovele mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika utvrđenih Pravilnikom, učenicima škole se zabranjuje  trčanje i guranje  po hodnicima škole i školskom stepeništu, kako učenici ne bi ugrozili svoju bezbednost i bezbednost drugih učenika

 

           

                                                                                                               Predsednik  saveta roditelja

                                                                                                                ______________________

                                                                                                                                                             Stevanović Jasmina

Nazad