vesti

 

obavestenje
obavestenje

OŠ „ JOVAN MIKIĆ “- SUBOTICA

 ŠKOLSKI ODBOR

Del. br. Sl/2013.

Dana:13. 9. 2013.

SUBOTICA

 

 

                    Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 10) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( „ Službeni glasnik RS.“ br. 72/09, 52/2011 i 55/2013) i člana 45. stav1. tačka 10) Statuta škole del. br. 01-1-17/2011, od 21.10.2011.god., Školski odbor OŠ „ Jovan Mikić “-Subotica, razmatrajući mere, način i postupak bezbednosti  i zaštite zgrade škole na  sednici održanoj dana 13.9.2013.god. doneo je sledeću

 

                                                     O D L U K U

 

             Radi sprovođenja utvrđenih mera , načina i postupka bezbednosti i zaštite objekta

zgrade škole, svim nezaposlenim licima škole i licima koja ne ostvaruju poslovnu  sara-

dnju i odnos sa školom, zabranjuje se okupljanje i zadržavanje  u prostoru školskog  dvo-

rišta i sportskih terena OŠ „ Jovan Mikić“-Subotica, u večernjim satima  posle 21:00 sat.  

            

                                                                                                                Predsednik

                                                                                                        ________________

                                                                                                            Čutura  Snežana

Nazad