vesti

 

Како ће се рангирати ученици при упису у средњу школу за 2013/14. годину
Како ће се рангирати ученици при упису у средњу школу за 2013/14. годину

Бодови за упис у средњу школу рачунаће се тако што ће се успех од шестог до осмог разреда множити са четири. Ова метода је уобичајена сваке године и овим ученици могу остварити максимално 60 бодова. Бодоваће се и награде са такмичења.

За међународне успехе:

  • за прво место добија се 20 бодова, 
  • за друго 18, 
  • а за треће 14 бодова.

 

За успех на републичким такмичењима добија се:

  • 8 бодова за прво, 
  • 6 за друго и 
  • 4 бода за треће место. 

 

Уколико је ученик освајао више награда из неког предмета, рачуна се само она која носи највише бодова. Ако је успехе постизао из више предмета, сабирају се бодови за све премете.

Када више кандидата има исти број бодова, предност имају носиоци дипломе "Вук Караџић", затим кандидати који су освајали награде на такмичењима.

 

Nazad