vesti

 

VERSKA NASTAVA
VERSKA NASTAVA

Predmet Verska nastava- Pravoslavni katihizis ima veoma veliki obrazovni značaj, ali što je možda mnogo važnije, veronauka ima važnu ulogu u vaspitavanju, budući da je cilj veronauke da se u decu usadi ljubav i briga prema bližnjima, prema tvorevini Božijoj, ali i ljubav prema samom Bogu.
Sa velikom radošću, deca odlaze u Crkvu i učestvuju u bogosluženjima kroz pevanje crkvenih pesmica, i na taj način pokazuju plodove svoga rada sa časova veronauke.
Na ovaj način u decu se ugrađuje ljubav prema Crkvi, i deca počinju da doživljavaju Crkvu kao mesto gde ih svi vole i gde ih svi prihvataju onakvima kakvi oni jesu.

Nazad Fotografije (3)

final theory test free theory test practice