vesti

 

Mere prevencije za Corona virus Covid-19
Mere prevencije za Corona virus Covid-19

U skladu sa zakonskim obavezama naša škola je izradila akta vezana za aktuelnu epidemilošku situaciju.

1. Uputstvo o merama prevencije za Corona virus Covid-19

2. Preventivne mere kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

3. Poseban plan primene mera na sprečavanju širenja zaraze COVID-19

Vest napisao-la - Vladimir Milodanović - 08.09.2020.
Nazad

final theory test free theory test practice