vesti

 

ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBA ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA
ELŐKÉSZÜLETEK A PRÓBA ZÁRÓVIZSGÁRA ÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA

TÁJÉKOZTATÓ TANULÓKNAK, SZÜLŐKNEK, ILLETVE A TANULÓK  TÖRVÉNYES KÉPVISELŐINEK

 - Záróvizsgát minden nyolcadikos tanuló köteles tenni.

- A záróvizsga három napos – első nap magyar nyelvből, második nap matematikából vizsgáznak, harmadik nap pedig a kombinált tesztet írják.

- A vizsga kezdete előtt a tanulók kötelesek az osztályfőnökükkel együtt ellenőrizni az adatbázisba bevezetett személyi adataikat és tanulmányi előmenetelüket.

 Próba záróvizsga

 -  A tanulók  2020. június 1-jén találkoznak az iskolában az osztályfőnökükkel(9 fős csoportokban), abban az időpontban, melyről az osztályfőnök előzőleg tájékoztatta őket.

-  Ezen a napon a tanulóknak magukkal kell hozniuk a diákkönyvüket, melyben az osztályfőnök ellenőrzi az adatokat, és hitelesíti a benne lévő fényképet.

- A tanulóknak az osztályfőnök kiosztja az azonosító matricákat a tanuló azonosító számával és QR kódjával. A matricát tartalmazó űrlap két részből áll: a tanulói példányból és az iskolai példányból. Mindkét példányon – a tanuló és az iskola adatait tartalmazó rubrika mellett  –  öt-öt matrica található.

- A tanuló a saját példányáról egy matricát beragaszt a diákkönyvébe, arra az oldalra, ahol a fényképe található.

 - Az osztályfőnök kiosztja a tanulóknak a próba záróvizsga tesztjeit magyar nyelvből és a kombinált tantárgyakból. Ezeket otthon töltik ki.

- A tesztek első és utolsó oldalán található egy azonosító nyomtatvány (kétrészes borító): tanulói példány és iskolai példány. A tanuló mindkét teszten, a nyomtatvány mindkét oldalára beírja a szükséges adatokat.

- Mindhárom teszt (magyar, matematika, kombinált) borítóján található egy megjelölt hely a kódnak, ide ragaszt a tanuló egy-egy azonosító matricát az iskolai példányról.

- A megmaradt matricákat a diákkönyvvel együtt a tanuló átadja az osztályfőnöknek.

- A diákkönyveket az osztályfőnök őrzi.

- 2020. június 2-án az osztályfőnök névsorolvasáskor minden tanulónak átadja a diákkönyvet és az azonosító matricák tanulói példányát

- A matematika tesz megkezdése előtt a tanuló az otthon kitöltött magyar és kombinált tesztet átadja az osztályfőnökének a vizsgaterembe való belépéskor.

Megjegyzés: a matematika vizsga befejeztével az osztályfőnök mindkét teszt borítójának tanulói részét visszaadja a tanulónak.

 - A matematika próbatesztet a tanulók 2020. június 2-án, 8 órakor kezdik írni.

- A tanulók 7 óra 15 perckor érkeznek az iskolába.

 - A tanulók az iskola épülete előtt a kijelölt helyeken gyülekeznek.

- A matematika tesztre a tanulók  csak a szükséges eszközöket vihetik be (vonalzó, háromszög, körző, grafitceruza, törlőgumi). Az iskola minden tanulónak két-két kék golyóstollat biztosít.

- Szükség esetén egy palack vizet vagy üdítőt is bevihetnek.

- A tanulókat az egységesített, cirill azbuka szerint elkészített névsor szerint helyezik el a tantermekben.

-  Az ügyeletes tanárok a tantermekben kiosztják a teszteket, és utasításokat adnak a borítólap, az azonosítólap kitöltésére és a matrica felragasztására.

 - Az ügyeletes tanár ismerteti a tesztírás szabályait.

 - A tanulók átolvassák a teszten található útmutató.

- A tesztírás ideje 120 perc.

 - A munka befejezése után a tanuló a tesztet átadja az ügyeletes tanárnak; a tanár leveszi róla a borítót – az azanosító lapot, a tanulói példányt aláírja, és a tanulónak adja, az aláírt és matricával ellátott iskolai példányt átadja az igazgatónak.

- A tanulónak és a szülőnek (vagy a gyermek más törvényes képviselőjének) joga van megtekinteni a kijavított próbatesztet, amit elektronikus úton tehet meg, a http://probni.zios.mpn.gov.rs oldalon, a saját felhasználónevével és jelszavával. A felhasználónév a tanuló azonosítószáma, a jelszó a teszt borítójának tanulói példányán található.

A záróvizsga 

 - A vizsga kezdete előtt a tanulók kötelesek az osztályfőnökükkel együtt ellenőrizni az adatbázisba bevezetett személyi adataikat és tanulmányi előmenetelüket.

- A vizsga három napos, minhárom napon  9.00 órakor kezdődik, és 120 percig tart.

- A tanulók kötelesek 8.15-kor megjelenni az iskolában  .

- Az iskola minden tanulónak két-két kék golyóstollat biztosít.

- A tanulónak mindhárom napon magával kell hoznia a diákkönyvét a hitelesített fényképpel és a beragasztott azonosító matricával.

- Az anyanyelvi és a kombinált vizsgára atanulóknak hozniuk kell grafittceruzát és törlőgumit.

 - A matematika tesztre a tanulók hoznak vonalzót, háromszöget, körzőt, grafitceruzát, törlőgumit.

- Ivóvizet vagy üdítőt bevihetnek a vizsgaterembe.

- A tantermekben való elhelyezés és a teljes procedúra ugyanúgy zajlik, mint a matematika próba-vizsgán.

 Általános megjegyzések

 - Javasolt, hogy a megoldásokat előbb ceruzával írják (de ez nem kötelező), és csak a végén írják át a megoldásokat golyóstollal. Ez nagyon lényeges, mert a ceruzával hagyott válaszokat nem ismerik el, mint ahogy azokat sem, amik golyóstollal vannak ugyan írva, de át vannak javítva. Mivel a teszteket szkennelik, a törölhető golyóstollak tintája pedig eltűnik nagyobb hőfokon, ezért ezek használata nem engedélyezett. Csak azzal írhatnak, amit az iskolában kapnak.

- A záróvizsgán tilos a mobiltelefonok, digitronok, jegyzetek, cédulák, stb. használata. Kizárólag a fentebb felsorolt dolgokat vihetik be a tanulók a vizsgaterembe. A táskákat, kikapcsolt mobilokat, egyéb holmikat a tanulók az erre kijelölt helyen hagyhatják.

- A vizsga idején tilos a beszélgetés, mások zavarása bármi módon, tilos a válaszok átírása másoktól. Aki ezeket az előírásokat nem tartja iszteletben, azt eltávolítják a teremből, és nulla pontot kap a tesztjére.

- A vizsgáról eltávolított tanuló a következő vizsgaidőszakban megírhatja a tesztet.

 - A tanulók nem hagyhatják el a termet 9.45 előtt, valamint 10.45 és 11.00 óra között (vagyis az első 45 percben és az utolsó negyedórában).

- A tanuló kézfelemeléssel jelzi az ügyeletes tanárnak, hogy bevégezte a munkát, átadja neki a tesztjét, majd maximális csendben elhagyja a termet.

- Az első, ideiglenes eredmények megjelentetése után a tanulónak és a szülőnek joga van megtekinteni a tesztet, és fellebbezni, ha úgy érzi, nem kapta meg a megérdemelt pontot.

- Az előírások értelmében (Правилник о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању „Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) a záróvizsgán a tanuló összesen 40 pontot szerezhet: 13 pontot magyar nyelvből, további 13 pontot matematikából és 14 pontot a kombinált teszten.

- Mindhárom teszt 20 feladatból áll, tehát a maximálisan 20 pont szerezhető egy-egy teszten, ezeket szorozzák bizonyos koeficienssel (a magyart és a matematikát 0,65-nel, a kombinált teszt eredményét 0,7-tel), hogy az íratkozási pontszámot megkapják. Amikor a tanuló és szülő megtekinti a vizsga eredményét, kétféle pontot fog látni: a teszt eredményét, és az ebből kiszámolt pontot.

-  Középiskolába való íratkozásnál a záróvizsgán szerzett pontok mellett a tanulmányi átlagot is tekintetbe veszik, méghozzá a 6., 7. és 8.osztályt.

 -  Az összpontszámot tehát így számolják ki:

 - (VI. osztály átlaga + VII. osztály átlaga + VIII. osztály átlaga) x 4 + 0,65 x magyar teszt pontjai + 0,65 x matmatika pontok  + 0,7 x kombinált teszt pontjai

További tanácsok

- Kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanuló ne jöjjön el a vizsgára reggeli nélkül.

- Ellenőrizzék, náluk van-e a diákkönyv és a szükséges felszerelés.

Nazad