vesti

 


Ma, november 19-én volt a gyermekek bántalmazása elleni küzdelem világnapja. Az Egyesült Nemzetek Egyezménye értelmében – amit a világ majdnem valamennyi országa aláírt – minden gyermek alapvetően joga van a biztonságos és elfogadó közösségre, illetve az erőszak minden formájával szembeni védelemre. Ennek ellenére világszerte több száz millió gyermek szenved az erőszak és a méltatlan élet körülmények miatt.
- Évente 150millió kislány és 73 millió kisfiú esik áldozatul nemi erőszaknak.
- 133 - 275 millió gyermek tanúja vagy elszenvedője a családi erőszaknak.
- Az iskoláskorúgyermekek 20 – 65 százaléka számol be arról, hogy verbálisan vagy tettlegesen bántalmazzák az iskolatársai
- 80- 100 millió kislány “veszik el” nemialapon történő csecsemőgyilkosság, éheztetés, elhanyagolás következtében
- Minden évben 1,2millió gyermek esik áldozatul az emberkereskedelemnek
A hihetetlenül nagyszámú áldozat ellenére csupán 29 államban számít bűncselekménynek a gyermekek ellen elkövetett erőszak, tehát a világ gyermekeinek egy óriási hányadát nem védi semmilyen törvény.
- 215 millió gyermeket dolgoztatnak, ezeknek több mint a fele (53%-a) rendkívül veszélyes körülmények köztt dolgozik.
- Napjainkig mintegy 300 ezer gyermeket soroztak be katonának, és használják őket életveszélyes harcifeladatokra több mint 30 államban.
Az UNICEF Szerbiai Irodája az utóbbi 10 évben nagyon sokat tett azért, hogy segítse az itteni állami és civil erőket a gyermekek védelmében, elsősorban abban, hogy megváltoztassák a közfelfogást erről a kérdésről. Jelentős eredményeket értek el az oktatás, az egészségügy és a szociális védelem terén az esetek felismerésében és az elkövetők felelősségrevonásában.
Mindannyiunk kötelessége megállítani az erőszakot, és segíteni az áldozatot, hiszen tudjuk, milyen tragikus következményekkel járhat a bántalmazás: befolyásolja az egyén lelkivilágát, társaskapcsolatait, tanulását, előrehaladását az életben.
A gyermekek világnapja 1954 óta november 20-ika, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének rendelete értelmében a világ minden országában ezen a napon kell megemlékezni a gyermekek jogairól, hogy ráirányítsák a figyelmet az időszerű problémákra, és felhívják a társadalom figyelmét a gyermekek iránti kötelezettségekre.
A gyermekek jogait az ENSZ Közgyűlésének Egyezményében fektették le 1989-ben. Összesen 193 állam írta alá. A legfontosabb ALAPELVEI:
A gyerekne kjoga van az életbenmaradásra és fejlődésre
A jogalkotásban szemelőtt kell tartani a gyermekek érdekeit.

Vest napisao-la - adminolgica - 19.11.2019.
Nazad