xx Osnovna škola "Jovan Mikić" Subotica

vesti

 

Svetski dan borbe protiv nasilja nad  decom
Svetski dan borbe protiv nasilja nad decom

Danas 19. novembra, obeležava se Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece. Pravo na bezbedno i podržavajuće okruženje za odrastanje i pravo na zaštitu od svih vidova nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta zasnovano na Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija koju su ratifikovale skoro sve države sveta. Ipak stotine miliona dece godišnje izloženo je različitim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
(Izabrana statistika, UN izvori)

- Čak 150 miliona devojčica i 73 miliona dečaka širom sveta su žrtve seksualnog nasilja svake godine.
- Između 133 i 275 miliona dece godišnje svedoci su nasilja u porodici.
- Između 20% i 65% dece školskog uzrasta prijavljuje da su bili verbalno ili fizički zlostavljani od strane svojih vršnjka.
- Između 80 i 100 miliona devojčica su ‘nestale’ iz svetske populacije – bilo kao žrtve rodno zasnovanog čedomorstva, neuhranjenosti i zanemarivanja.
- 1,2 miliona dece žrtve su trgovine ljudima svake godine.
- U samo 29 država svako nasilje nad decom je zabranjeno, ostavljajući ogromnu većinu dece svetske populacije, bez adekvatne pravne zaštita od nasilja.
- Više od polovine (53%) od 215 miliona dece radnika širom sveta radi u opasnim uslovima.

- Do danas, oko 300.000 dece se regrutuje i koristi za raznovrsne oružane snage / grupe u više od 30 zemalja
U prethodnih 10 godina UNICEF kancelarija u Srbiji podržala je napore države i civilnog sektora da sistem zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja urede i podignu svest o značaju ovog problema. Postignut je značajan napredak u pripremi sistema obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kako bi na što bolji način prepoznali, odgovorili i izvestili o slučajevima nasilja nad decom. Obaveza naše države i društva u kome živimo je da nasilje prepoznamo, zaustavimo i da zlostavljanom detetu pomognemo ako znamo koje dramatične posledice zlostavljanje ostavlja na rast i razvoj i posebno koliki uticaj ima na njihovu budućnost – njihov emotivni i socijalni kontakt sa drugim osobama, akademska postignuća ali i na prihvatanje rizičnih obrazaca ponašanja u adolescenciji i odraslom dobu. Podstaknimo se još jednom izjavom Paula Serđa Pinheira - „Nikakvo nasilje nad decom nije opravdano; svako nasilje nad decom može se sprečiti“

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.  Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.
Dečja prava su utvrđena Kovnencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1989. godine, a koju su ratifikovale 193 zemlje.
Osnovni principi Konvencije su:
* pravo na život, opstanak i razvoj,
* najbolji interes deteta,
* pravo na participaciju
* pravo na nediskriminaciju

 

 

 

Vest napisao-la - adminolgica - 19.11.2019.
Nazad

final theory test free theory test practice