vesti

 

REZULTATI TAKMIČENJA - STRANI JEZICI  ( FRANCUSKI  I   ITALIJANSKI JEZIK )
REZULTATI TAKMIČENJA - STRANI JEZICI ( FRANCUSKI I ITALIJANSKI JEZIK )

REZULTATI SA OPŠTINSKOG TAKMIČENJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA

održanog u OŠ "JOVAN MIKIĆ" SUBOTICA, dana 10.03.2013. godine

KATEGORIJA - UČENICI KOJI FRANCUSKI JEZIK UČE OD PETOG RAZREDA

 

r.br.

šifra

prezime i ime

bodovi

škola, mesto

mentor

plasman

1

PARIZ 3

Salai Natalija

29

OŠ"Miroslav Antić" Palić

Sabolčki Beatrice

 

2

PARIZ 6

Horvat Brigita

24

OŠ"Miroslav Antić" Palić

Sabolčki Beatrice

 

3

PARIZ 1

Petković Mladen

23

OŠ"Majšanski put"

Tumbas Anita

 

4

PARIZ 2

Peić Rita

22

OŠ"Miroslav Antić" Palić

Sabolčki Beatrice

 

5

PARIZ 7

Vinčić Bosiljka

22

OŠ"Majšanski put"

Tumbas Anita

 

6

PARIZ 5

Vejnović Neda

18

OŠ"Majšanski put"

Tumbas Anita

 

7

PARIZ 4

Icić Adriana

15

OŠ"Miroslav Antić" Palić

Sabolčki Beatrice

 

 

Na okružno takmičenje nema plasiranih učenika.

Predsednik komisije: Sabolčki Beatrice

Član komisije: Anita Tumbas

Član komisije: Adriana Stojanović

 

REZULTATI SA OPŠTINSKOG TAKMIČENJA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA

održanog u OŠ "JOVAN MIKIĆ" SUBOTICA, dana 10.03.2013. godine

KATEGORIJA - UČENICI KOJI ITALIJANSKI  JEZIK UČE OD PETOG RAZREDA

 

r.br.

šifra

prezime i ime

bodovi

škola, mesto

mentor

plasman

1

MILANO 4

Kozma Nina

26

OŠ"Sonja Marinković"

Vuković Zorica

 

2

MILANO 5

Planić Dina

16

OŠ"Sonja Marinković"

Vuković Zorica

 

3

MILANO 1

Gmijović Mila

14

OŠ"Sonja Marinković"

Vuković Zorica

 

4

MILANO 2

Ekmečić Mila

12

"Sonja Marinković"

Vuković Zorica

 

5

MILANO 3

Perge Anja

12

OŠ "Sonja Marinković"

Vuković Zorica

 

Na okružno takmičenje nema plasiranih učenika.

Komisija:

Predsednik komisije: Tatjana Pavešić  

Član komisije: Lolita Janković 

Član komisije: Marki Ervin 

 

Nazad