vesti

 


Odluka o obustavi postupka javne nabavke

ADAPTACIJA I SANACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA NA ZGRADI OŠ „ JOVAN MIKIĆ“ SUBOTICA BR. 2/2018

Odluka o obustavi postupka

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Nazad