xx Osnovna škola "Jovan Mikić" Subotica

vesti

 


У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
Републике Србије” бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац врши
I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗГРАДИ ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“ СУБОТИЦА БР. 2/2018

Измена конкурсне документације.пдф

Питање и одговор на питање везани за конкурсну документацију.пдф

 

 

Vest napisao-la - osjovan admin - 01.06.2018.
Nazad