vesti

 

ELSŐ  HELYEZÉS A NYELVTANVERSENYEN
ELSŐ HELYEZÉS A NYELVTANVERSENYEN

A versenyről

Magyar Nyelvtudományi Társaság – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének támogatásával – Kárpát-medenceihelyesírási versenyt hirdet 1997 óta a Magyarországon, valamint a határon túli magyarlakta területeken tanuló általános iskolai 5–8. évfolyamos diákok számára.

A verseny célja a magyar nyelv ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyen a diákok helyesírásiképességeit mérik. A verseny három fordulóból áll: területi döntő (február), megyei/fővárosi döntő (április) és Kárpát-medencei döntő (május). A diákok feladatlapokat töltenek ki és tollbamondásszövegeket írnak. A verseny anyaga 2004-től a Nemzeti alaptanterv követelményrendszerére épül. A verseny Simonyi Zsigmond nyelvész nevét viseli.

Nazad